23948sdkhjf

165 miljarder till järnvägsunderhåll

Regeringen lägger nu fram en proposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder.

Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Propositionen heter Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige och kombinerar satsningar på underhåll av vägar och järnvägar med nya investeringar. 

De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att medel till drift och underhåll av järnvägen blir 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor.

Medel till underhåll av vägar föreslås bli 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att medel till utveckling av transportinfrastruktur blir 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor. Förslaget till ekonomisk ram för utveckling innebär att den gällande nationella planen kan fullföljas och att satsningar kan göras på såväl nya stambanor som andra angelägna åtgärder.

Förslagen i propositionen lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen. Efter att infrastrukturpropositionen beslutats av riksdagen fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094