23948sdkhjf

Så vill Jernbro effektivisera industrin

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin påverkan på miljön. Det menar Jernbro industrial services som nu vill implementera energieffektiva lösningar som både tar tillvara outnyttjad potential och bidrar till en mer hållbar produktion.

Lösningen ska rymmas inom Jernbros nyligen utökade erbjudande inom energitjänster som kallas Energy management.

Potentialen ligger i att effektivisera tekniska försörjningssystem och stödfunktioner och att ta tillvara överskottsenergin. Men, eftersom kärnverksamheten normalt kräver allt fokus och kapital, tas inte potentialen tillvara.

– Att då ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av funktioner runt kärnverksamheten är definitivt en god idé, säger Mikael Jansson som är vd på Jernbro.

Jernbros åtgärder ska kunna resultera i ökad produktivitet inom drift och underhåll, kraftigt reducerad energianvändning och miljöpåverkan på en industri. De hänvisar till exempel från studier som ska visa att inköp av primärenergi kan minska med 70 procent och relaterade koldioxidutsläpp med 97 procent.

– Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom industrin, där ökad effektivitet inom dessa områden signifikant kan bidra till industrins konkurrenskraft. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden som självklart kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten. Samtidigt skärps lagstiftning och omvärldens syn och krav på miljöpåverkan och hållbarhet i produktionen, förtydligar Mikael Jansson.

Energy management omfattar allt från förstudie med kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till genomförande av åtgärder samt efterföljande drift och underhåll med garantier för resultatet. Vid behov erbjuds också finansiering.

– Värden realiseras alltså genom optimering av kringfunktioner och försörjningssystem. Det är signifikanta bidrag till konkurrenskraften, som annars riskerar att förbli dolda eller prioriteras bort, avslutar Mikael Jansson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11