23948sdkhjf

Standarden täcker även felsökning och underhåll

En helt förnyad vägledning för produktion av information och anvisningar för hantering och användning av produkter har blivit europeisk och svensk standard.

Projektledare Claudia Klumppfrån tekom Deutschland, den tyska föreningen för teknisk information kallar den nya IEC/IEEE 82079-1 för en milstolpe för teknisk kommunikation.

- Standarden stöder tillverkare av alla slags produkter, så att de kan förse användarna med information för att kunna använda en produkt på ett säkert effektivt och ändamålsenligt sätt, säger hon och fortsätter:

- Information om användningen är en integrerad del av den produkt den stöder och ska ges samma uppmärksamhet och betydelse som alla andra delar av produkten.

Standarden behandlar information om alla slags produkter, från enkla konsumentprodukter till avancerade tekniska system och anläggningar och kan även tillämpas på produkter som bara består av programvara eller tekniska tjänster.

Standarden utgår från några kardinalregler, som att informationen ska vara fullständig och korrekt, och så långt möjlig begränsas till det som är nödvändigt.

Jämfört med den förra utgåvan har den nya en helt ny uppbyggnad med bland annat nya avsnitt om strukturen för information om produktens användning, om hjälpmedel, media och format och om informationshanteringsprocessen.

Den betonar också på ett annat sätt än tidigare att det handlar om information för användningen och inte bara om bruksanvisningar. Standarden täcker ju framställningen av information för olika faser i produktens livscykel, också för installation, felsökning, underhåll och nedmontering. Den skiljer därför mellan beskrivande information, instruerande information och information för referens.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141