23948sdkhjf

De kan få VA-priset

Tekniska Verken i Linköping, forskningsprogrammet Mistra TerraClean med testverksamhet i Henriksdal samt Johan Neuman och Värmdö Kommun är finalisterna till årets VA-pris. 

VA-Fakta berättar på sin hemsida att de har fått en mängd nomineringar  till VA-priset av kommuner, företag, forskningsprojekt och individer.

–  VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Bakgrunden till priset är att många av VA-systemen i Sverige akut behöver underhåll och renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker vi visa hur viktig vattenfrågan är, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.

Motiveringarna lyder i korthet:

Tekniska Verken i Linköping AB

Tekniska Verken i Linköping har sedan 25 år tillbaka bjudit in tredjeklassarna till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping. Där går de rundvandring och gör experiment för att ge eleverna förståelse för vad som händer om man kastar fel saker i toaletten. Eleverna för sedan kunskapen vidare i hemmen till nära och kära om hur det fungerar i VA-nätet och på reningsverket. 

Forskningsprogrammet Mistra TerraClean

Genom sin forskning bidrar Mistra TerraClean med konkreta, tekniska lösningar för att ge medborgarna rent vatten, fritt från farliga PFAS-ämnen. Labbtester visar på lovande resultat där man lyckats rensa bort 90 procent av PFAS-ämnen, som finns i ibland annat brandskum och impregneringsmedel, och som ibland läcker ut i VA-näten. 

Finansieras av forskningsstiftelsen Mistra som KTH är värd för, professor Ulrica Edlund är programchef. Forskare från KTH, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, forskningsinstitutet RISE och ett antal företag medverkar i programmet.

Johan Neuman och Värmdö Kommun

För nya samarbetsformer mellan medborgare, företag, och kommunerna, där de boende under ledning av entreprenören Johan Neuman organiserat och byggt ett lokalt VA-nät som sedan anslutits till det kommunala. 

Vinnaren av VA-priset kommer att presenteras på den internationella vattendagen, den 22 mars 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109