23948sdkhjf

Senarelagda underhållsstopp påverkade BillerudKorsnäs

– Våra prioriteringar för det innevarande året handlar om att ytterligare förbättra kundnöjdheten genom vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, fortsätta med upprampningen av vår nya kartongmaskin i Gruvön för att uppnå ökade produktionsvolymer och en förbättrad försäljningsmix, införa ytterligare kostnads- och effektivitetsåtgärder och säkerställa en konkurrenskraftig virkesförsörjning.Christoph Michalski som tillträdde som vd och koncernchef den 1 november förra året.

Nettoomsättningen för helåret 2020 (jämfört med 2019) var 23 884 (24 445) miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 774 (1086) miljoner kronor och det justerade EBITDA var 2 703 (2 831) miljoner kronor. 

Kvartalsresultat (jämfört med motsvarande kvartal 2019)
Nettoomsättningen uppgick till 5 803 (5 815) miljoner kronor. Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 2 procent.

Justerat EBITDA uppgick till 568 (618) miljoner kronor. Lägre försäljningspriser och högre underhålls-kostnader uppvägdes delvis av lägre fiberkostnader och en positiv utveckling av upprampningen i Gruvön 

Rörelseresultatet ökade till 163 (103) miljoner kronor, inklusive ett omvärderingsresultat om 73 miljoner kronor i ett intressebolag.

– Vi kommer även att påbörja investeringen i en ny sodapanna i Frövi. Det kommer att säkra en fortsatt långsiktig verksamhet för det bruket, förbättra miljöprestandan och skapa möjligheter för en ökad effektivitet, säger Christoph Michalski.

Övriga händelser

Under kvartalet genomfördes planerade årliga underhållsstopp i Frövi/Rockhammar, Skärblacka och Jakobstad.

På grund av covid-19 sköts underhållsstoppen som var planerade till första halvåret upp till andra halvåret. Den korta framförhållningen varmed underhållet i Gruvön sköts upp orsakade en negativ effekt på cirka 40 miljoner kronor i det första kvartalet. Vidare bedömdes denna åtgärd innebära en ökad negativ upprampningseffekt för KM7 om  100 miljoner kronor under 2020.

Senareläggningen av underhållsstoppen i Gävle, Skärblacka och Jakobstad resulterade i en negativ effekt på 10 miljoner kronor under tredje kvartalet, samt ytterligare en negativ effekt om cirka 10 miljoner kronor under fjärde kvartalet.  De totala underhållskostnaderna uppgick till 295 miljoner kronor.

I Gruvön inträffade i oktober en läcka i sodapannan, som reparerades. Händelsen orsakade två oplanerade stopp och totalt sex dagars förlorad produktion.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062