23948sdkhjf

Riskomedvetenheten hotar driftsäkerheten

Riskmedvetenheten hos en stor andel av svenska börsnoterade bolag är låg när det kommer till kritisk infrastruktur.

Det visar en färsk undersökning från Coromatic bland 50 av de största börsnoterade företagen i landet.

Det handlar exempelvis om kraftförsörjning och kommunikationsinfrastruktur som är nödvändig för att digitala processer, tjänster och flöden ska fungera. 

Nästan en tredjedel svarade att man inte har gjort någon form av riskbedömning alls det senaste året avseende möjliga risker och konsekvenser för företaget om nödvändiga system inte fungerar. Samtidigt uppger nära hälften att det maximalt bara tar några minuter innan påverkan på verksamheten blir mycket kritisk i en sådan situation.

– Det är mycket förvånande att riskmedvetenheten kring de här frågorna är så pass låg i en tid som denna med en världsomfattande pandemi. Dessutom är det extra oroande eftersom det rör sig om stora börsnoterade verksamheter där många anger att företaget drabbas direkt vid ett avbrott, säger Jonas Wiklund, Head of Advisory på Coromatic.

Orsakerna till att man inte regelbundet utför riskanalyser varierar men bristande tid eller kunskap är två vanliga anledningar. Många anser att de har bra kontroll ändå och känner sig säkra och bland en femtedel av företagen är det ledningens bristande intresse för frågan som spelar in.

Detta menar Jonas Wiklund är en farlig väg att gå:

– I takt med att allt fler funktioner och tjänster digitaliseras, blir beroendet av den kritiska infrastrukturen allt större. Bara för att man klarat sig ganska bra vid ett avbrott tidigare så betyder inte det att det fungerar lika bra om något händer idag, när nya satsningar kanske gjorts på fler och mer avancerade system. Konsekvenserna vid ett avbrott blir då mycket större och svårare att överblicka.

Undersökningen heter Site Manager Survey 2020 och är genomförd bland 50 av de största börsnoterade bolagen i Sverige av analysföretaget Great på uppdrag av Coromatic.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11