23948sdkhjf

Företagen har framtidstro

Enligt SEBs Företagarindikator finns det hopp om framtiden.

Företagarindikatorn ökar nämligen med 5 enheter under januari månad, från minus 1 till plus 4 enheter. Det visar på en ljusare framtidstro de kommande tre månaderna.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 6 enheter till 23 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 18 till 19 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 54 procent, vilket är en nedgång med 7 enheter.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en något mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

— SEBs Företagarindikator visar att företagarna ser mer optimistiskt på utvecklingen de kommande tre månaderna. Det antyder att de mer positiva vaccinnyheter på medellång sikt överväger den något kämpigare ekonomiska vardag på kort sikt som många företag dras med i takt med strängare restriktioner. Regeringens tidigare besked om förlängda företagsstöd bidrar sannolikt också till ett ökat lugn och en tilltagande optimism bland företagare, säger SEBs företagarekonom Américo Fernández.

För andra månaden i rad uppger dock företagarna att de ekonomiska indikatorerna är negativa. I senaste mätningen ligger omsättningen på minus 21 enheter, vilket är en marginell uppgång jämfört med förra månaden då den låg på minus 22. Likviditeten ligger på minus 4 enheter och arbetstiden på minus 21 enheter jämfört med minus 10 respektive minus 18 i föregående mätning.   

— December är en månad som under ett vanligt år brukar vara en stark intäktsperiod för många företag. I år uppvisade december istället en genomgående negativ utveckling för omsättning, likviditet och arbetstid. Allt är dock inte nattsvart, både omsättning och likviditet förbättrades något jämfört med förra månaden. Balansen mellan nya restriktioner till följd av pandemilagen och förlängda företagsstöd kommer att avgöra företagens ekonomiska vardag de kommande månaderna, säger Américo Fernández.

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och bankens innovationsstudio SEBx. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter.

Undersökningen genomfördes under perioden 29 december till 8 januari.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078