23948sdkhjf

Underhåll har kommit långt i att minska utsläppen

– Det finns ett stort politiskt tryck att Sverige ska uppnå FNs miljömål, därför är det viktigt för Trafikverket att följa upp och minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Vi gör klimatkalkyler i alla projekt, men det skulle vara väldigt bra att få fram verkliga data som bygger på den faktiska förbrukningen, säger Martin Stridh som är miljöspecialist på Trafikverket. 

Ett av de områden som kommit långt är underhåll av vägar. Det är Svevias ansvar och de utför både arbeten själva men också via lokala entreprenörer runt om i Sverige.

Det är en rad olika arbetsfordon som används. De flesta har drivits med diesel. Men så startade Trafikverket ett projekt där Svevia fick som krav att minst 20 procent av de fordon som används ska drivas med biodrivmedel, el eller biogas.

Sedan många år tillbaka samarbetar Svevia med mjukvaruföretaget BM system och använder redan deras uppföljningssystem för snöröjning, saltning och sandning . Det nya miljökravet kunde byggas in som ett tillägg till det systemet. 

Under hösten har man uppgraderat systemet och använder data som hämtas från utvalda fordons CAN-buss via fordonstillverkarnas API-tjänster. Systemet genererar på så sätt både färdsträckor och bränsleförbrukning. I och med det får man fram de exakta värdena på bränsleförbrukning från varje fordon och varje tur.

Och mätningarna visar att förbrukningen varierar mycket beroende på vad fordonet används till. Att snöröja eller isriva är betydligt mer resurskrävande än att bara transportera fordonet. 

Informationen som systemet genererar kommer bland annat att ge underlag för hur man ska förbättra körsträckor, vägval och rutter, var bästa plats är för lager och uppställningsplatser, samt hur man kan minska tomkörning och transporter mellan olika uppdrag. Det här är applicerbart på en mängd olika branscher för transport, drift och underhåll där fordon är inblandade.

– Vi är mycket nöjda med det nya systemet, som kommer att ge förutsättningar för att uppfylla de krav som Trafikverket har satt upp, säger Anders Lindström, ansvarig för miljöfrågor på Svevia. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063