23948sdkhjf

Permitteringar har räddat industrin

Industrins ekonomiska råd, IER slår fast i sin nya rapport att korttidspermitteringarna har haft stor betydelse för industrins förmåga att behålla kompetens på företagen. Omställningsstödet däremot är mindre imponerande.

Rapporten heter Industrin och pandemin. Den avser berätta hur tillverkningsindustrin - som man skriver är en av de hårdast drabbade näringarna i Sverige och den bransch vars nedgång har störst betydelse för svensk ekonomi - påverkats av regeringens insatser.

Korttidspermitteringsstödet har haft stor betydelse för industrins framtida kompetensförsörjning. Villkoren står sig väl i en internationell jämförelse. Utan korttidspermittering hade betydligt fler av den tillverkande industrins över 525 000 anställda nu varit arbetssökande. Däremot har omställningsstödet genom sin konstruktion inte varit anpassat till de villkor tillverkande företag har.

Rapporten drar slutsatsen att de geopolitiska spänningarna som yttrar sig i både klimat- och handelspolitik kommer att fortgå under lång tid framöver.

Det har stor betydelse för industrins värdekedjor och därmed var industrin kommer att etablera sin verksamhet i framtiden.

IER är en rådgivande grupp som ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet och de opartiska ordförandena.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062