23948sdkhjf

Separerar flytslam i reningsverk för driftsäkerhets skull

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk.

Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion – utan vattenanvändning och med mycket liten energiåtgång.

Flytslam uppstår under olika processförhållanden i avloppsreningsverk. Det skulle kunna vara en energikälla men i dag saknas en lösning för att samla in det på ett effektivt sätt.

I dagsläget hanteras flytslam genom manuell bortspolning eller genom att pumpa bort det med sugbil. Vid bortpumpning sker det tillsammans med en ansenlig mängd vatten, vilket kan innebära – beroende på hur reningsverket är uppbyggt – att flytslammets energiinnehåll går förlorat.

Om slammet kan samlas in utan vatten kan reningsverk istället omvandla det till bioenergi och ta tillvara på fosfor – samtidigt som man kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

SurfCleaner har en patenterad teknik som på ett energieffektivt sätt samlar in och separerar flytslammet, vilket möjliggör en betydande ökning av bioenergi från samhällets restströmmar. En teknik som nu ska valideras som ett komplett system som kan integreras i existerande reningsverk i Sverige och internationellt.

I projektet kommer SurfCleaner tillsammans med flera reningsverk och industripartners i Sverige - Tekniska verken i Linköping och Nodra i Norrköping -  att utvärdera hur SurfCleaners teknik kan integreras i reningsverkens existerande processer och system.

Inledande tester har redan gjorts i Linköping.

- Under det år vi har testat SurfCleaner i en av våra bassänger för biologisk rening, har vi sett att den effektivt tar bort flytslam. Vi ser nu fram emot att hitta lösningar för att ta hand om det uppsamlade flytslammet på ett energieffektivt sätt, säger Björn Eriksson, Tekniska verkens avdelningschef på Nykvarnsverket i Linköping.

- Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla våra maskiner för reningsverk så vi kan bidra till att lösa globala utmaningar. Vi vill visa att reningsverken kan lösa sina problem med flytslam, spara kostnader samt använda flytslam för att öka biogasproduktionen – en mycket viktig framtida energikälla, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger Mikael Andersson, vd, SurfCleaner.

Energimyndigheten har beviljat stöd för genomförande av projektet Fullskaligt test av SurfCleaner för att ta upp och separera flytslam i reningsverk under tiden november 2020 till juni 2022. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094