23948sdkhjf

Elektrifieringsstrategin - måste smida när järnet är varmt

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har hållit ett första möte med samhällets olika elförbrukande aktörer.

– Elektrifieringen är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. Med strategin tar vi ett helhetsgrepp för att påskynda utvecklingen, säger energiminister Anders Ygeman och initiativtagare till elektrifieringsstrategin.

Enligt regeringen ska elektrifieringsstrategin bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret presenterade basindustrins behov, nyckelfrågor och bidrag till arbetet för en snabb och ändamålsenlig elektrifiering av Sverige.

Jernkontoret och den svenska stålindustrin är mycket positiv till energiministerns initiativ. En nationell elektrifieringsstrategi är helt nödvändig, inte minst för en hållbar klimatomställning, ökad tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Det händer mycket inom den svenska stålindustrin just nu. Företagen axlar i flera fall rollen som föregångare, både nationellt och globalt, för fossilfrihet och en hållbar samhällsutveckling.

– Under rätt förutsättningar kan stålindustrins omställning och teknikskiften leda till ännu starkare positioner globalt, vilket i sin tur leder till arbetstillfällen, intäkter till Sverige och en ökad välfärd. Men en grundförutsättning är att det finns tillgång till fossilfri el. Behovet ökar på ett sätt som vi aldrig har sett förut och det händer i ett system som vi upplever som ansträngt, säger Bo-Erik Pers..

När stålindustrin elektrifierar processerna, övergår till vätgas och dessutom ökar produktionen, kommer behovet av fossilfri el att öka med upp mot 25 terawattimmar jämfört med idag. Men det är inte bara mängden el i terawattimmar som avgör, utan även effektbehovet och nätkapaciteten.

Det räcker inte med att planera för den massiva utbyggnaden av elproduktion som är nödvändig. Det är lika viktigt med en målbild över tillgängligheten i olika delar av landet. 

– Vår förhoppning på det fortsatta arbetet med strategin och dess resultat är att den kan presentera en medvetenhet, en helhetssyn och en plan som trovärdigt lägger upp en riktning som alla aktörer kan agera utifrån, säger Bo-Erik Pers.

Jernkontoret kartlade bland annat industrins elbehov när stålindustrins klimatfärdplan utarbetades, och kartläggningen fortgår. Svensk stålindustri kommer att kunna bidra med analyser och prognoser i arbetet med elektrifieringsstrategin.

– Stålindustrin kommer att vara en samtalspartner i det fortsatta arbetet. Vi vill öka tempot, och vi vill bidra till att göra Sverige till ett föregångsland. Och då krävs det att vi kraftsamlar i den här frågan – att vi agerar snabbt och så att säga smider medan järnet är varmt, avslutar Bo-Erik Pers.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.111