23948sdkhjf

Händelseförloppet för rostfria stål i korrosiva miljöer kartläggs

Prestation är ett nytt forskningsprojekt, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars övergripande syfte är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter.

Målet för Prestation är att upprätta modeller för materialrespons och korrosionsförlopp med högre prediktiv säkerhet än dagens modeller. Modeller som förutsäger materialets prestation och produktens livslängd i exempelvis sura miljöer med hög kloridhalt och hög driftstemperatur. Material som klarar av sådana miljöer gör det tack vare en funktionell ytoxid.

- Det övergripande målet för Prestation är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och korrosionsbeständiga material och produkter. Detta genom en ökad förståelse av korrosionsmekanismer och -motstånd. I praktiken ska experimentella metoder tas fram för att studera de korrosionsbeständiga ytoxider som återfinns på rostfria stål. Slutprodukten blir en uppsättning teoretiska modeller vilka genom datorsimuleringar kommer kunna förutspå händelseförloppet då rostfria stål hamnar i korrosiva miljöer, säger Filip Lenrick, Lunds universitet som är projektkoordinator för Prestation.

Projektet kommer att studera ytoxiden hos rostfria stål, mäta dess egenskaper och förstå dess uppbyggnad. Nya modeller som inte enbart minskar felmarginalerna utan även ökar förståelsen kommer att arbetas fram med hjälp av tills nyligen inte tillgängliga mätmetoder. Metoder som möjliggör observationer av material innan, under och efter ett korrosionsförlopp.

Bra studier av ytoxiden går endast att göra med ytterst ytkänsliga metoder, som till exempel synkrotronljus-baserad fotoemission. Bra studier av själva angreppet går endast göra direkti elektrokemiska testceller, och då med synkrotronljus-baserad ytdiffraktion. För bra studier av faktiskt korrosionsmotstånd krävs mycket styrda och kända förhållanden. Alla ovan nämnda tekniker ingår i Prestation.

- Det jag ser extra mycket fram emot med Prestation är att arbeta i ett så ovanligt brett forskarlag, både på industrisidan och akademiskt. Företagen som deltar spänner över hela värdekedjan, säger Filip Lenrick och fortsätter:

- Från Thermo-calc, som tillhandahåller R&D mjukvara, via materialproducenten Sandvik materials technology till original equipment manufacturer-företagen Alfa Laval och Tetrapak, som också har rollen som kund. Bland de deltagande akademikerna återfinns grundforskning i form av Avdelningen för synkrotronljusfysik, grundläggande forskning med Avdelning för mekanik, samt tillämpad forskning i och med Institutionen för livsmedelsteknik och Avdelningen för industriell produktion.

Prestation har en total budget på 8,9 miljoner varav 4,2 miljoner kronor kommer från innovationsmyndigheten Vinnova.

Pengarna kommer från den del inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som årligen utlyses till forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079