23948sdkhjf

Prediktivt underhåll växer 40 procent per år

Gomero group - tidigare IA industriarmatur group visar positiva siffror det tredje kvartalet.

- Globalt växer marknaden för prediktivt underhåll med nära 40 procent per år och beräknas år 2024 vara värd cirka 235 miljarder kronor.

Det säger företagets vd Jan-Eric Nilsson och hänvisar till IoT Analytics Research, Predictive Maintenance Market Report 2019-2024.

- Utvecklingen drivs på av ett flertal faktorer. Från billigare sensorer och datakraft till en ökad digitalisering och fokus på hållbarhet. Högre krav på driftsäkerhet bidrar också till utvecklingen, inte minst inom energisektorn, säger han och berättar att hösten är en hektisk tid i företaget.

- Sipp, vår kontrollutrustning, arbetar för fullt med att detektera och förhindra oljeläckage från våra kunders transformatorer och tillhörande gropar samtidigt som nya system levereras och installeras. 

- Tredje kvartalet visar fortsatt god orderingång, nämnas kan att vi dels blivit godkända och levererat Sipp till vårt första kärnkraftverk, vi har dessutom blivit utvalda att leverera kontrollutrustning till ett antal vindkraftparker och datacenter i Europa.

- Beställningarna visar att vi har en fortsatt god utveckling både på vår hemmamarknad och internationellt och att bolaget ytterligare stärker sin ställning som leverantör av Sipp kontrollsystem, en viktig komponent i kundernas investeringar för smart infrastruktur. Vi ser dessutom allt fler initiativ till satsningar hos våra kunder på att modernisera och utveckla nät- och transformatorstationer genom uppkoppling och digitalisering.

Han hade hoppats att man under det fjärde kvartalet skulle kunna återgå till det som han kallar det nya normala. Med den ökade smittspridningen ser han en sådan återgång senarelagd.

- Men genom att vi skyndat på digitaliseringen av ett antal processer såsom kundmöten, utbildningar, processtöd vid installation och service har vi skapat ytterligare konkurrensfördelar för våra system och känner oss väl rustade för framtiden.    

Nettoomsättningen ökade till 8 752 tusen kronor från 8 686 tusen förra året.

Periodens resultat ökade till 248 tusen kronor från förra årets 59 tusen.

I det tredje kvartalet ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 854 tusen kronor. Förra året var motsvarande siffra 556 tusen. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093