23948sdkhjf

Nordic Paper sämre resultat - dels på grund av underhållsstopp

Nordic Paper har påverkats negativt av covid-19 och ett utökat underhållstopp i Bäckhammar. 

Under tredje kvartalet genomfördes underhåll på bolagets fyra produktionsanläggningar. På tre av anläggningarna gick underhållsarbeten och uppstart helt enligt plan, men i Bäckhammar genomfördes en kompletterande underhållsinsats jämfört med ursprunglig plan. Trots den extra insatsen kunde produktionen startas enligt tidplan, men initialt med en lägre kapacitet.

Den utökade insatsen i Bäckhammar innebar att den negativa rörelseresultateffekten ökade med 28 miljoner kronor till 88 miljoner kronor istället för de ursprungligt beräknade 60 miljoner kronor. 9 miljoner kommer att belasta det fjärde kvartalet. 

– Covid-19 har fortsatt att dämpa efterfrågan på greaseproofpapper med slutanvändare i den professionella sektorn i de länder som infört de hårdaste restriktionerna. Efterfrågan på kraftpapper har fortsatt varit god. Marknadspriserna var dock väsentligt lägre än under det starka tredje kvartalet föregående år, men stabila jämfört med andra kvartalet i år, säger vd Anita Sjölander. 

  • Nettoomsättningen minskade med 19 procent till  639 miljoner kronor (motsvarande kvartal 2019 791)
  • Underhållsstoppet i Bäckhammar påverkade resultatet negativt med 79 miljoner kronor 
  • Rörelseresultatet uppgick till -40 miljoner kronor (129)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 144 miljoner kronor (213)

Under kvartalet har bolaget lämnat in en tillståndsansökan för att kunna öka produktionskapaciteten i Bäckhammar. 

 Investeringen om totalt cirka 1 200 miljoner kronor består av tre delar och kommer att ge möjlighet att öka massa- och pappersproduktionen med drygt 20 respektive 10 procent, säger Anita. 

Den första delen som innefattar ett nytt renseri med högre kapacitet är oberoende av tillståndet och kommer att ge ökad flexibilitet avseende råvaruförsörjning och minska bolagets kostnader. 

Denna kvartalsrapport är Nordic Papers första som noterat bolag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094