23948sdkhjf

De nya reningsverken är mer effektiva och driftsäkra

Vad gör man när kommunen växer och reningsverket inte är stort nog? Jo, man bygger både till och bygger nytt. I alla fall är det så det ska gå till i Haninge kommun.

Där har man beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka kapaciteten för Västerhaninge och Tungelsta. Dessutom ska reningsverket på Dalarö byggas ut. Det möjliggör att dessa kommundelar kan öka från dagens cirka 19 000 invånare till 37 000 invånare fram till 2050.  

- Satsningen bidrar till att fler kan bo och verka i Haninge och dessutom skapas fler arbetstillfällen. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken med tillhörande anslutningar och personalbyggnader. De nya reningsverken kommer att vara betydligt mer effektiva och driftsäkra än de befintliga, med en modernare utrustning, säger Lise Langseth, VA-chef på Haninge kommun.

De nya reningsverken kommer att klara ökad inflyttning utan högre belastning på Vitsån och Östersjön. Moderniseringen innebär att den nya anläggningen kommer att vara anpassad för framtida krav på rening av avloppsvatten. Dessutom kommer anläggningen i Fors till stora delar att vara självförsörjande på värme och el.

- Anläggningens värme kommer från rötgas som bildas i reningsprocessen och en solcellsanläggning ska tillgodose stora delar av anläggningens elenergibehov, berättar Anna Hamrin, enhetschef på Ramboll.

Haninge kommun och Ramboll har jobbat med båda reningsverken under lång tid. 2016 gjorde Ramboll en förstudie för Dalarö reningsverk och 2012 genomfördes en förstudie med ett antal alternativ avseende Fors reningsverk.

- Enligt vår analys var alternativet att bygga ut Fors för framtida expansion det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi har tillsammans med kommunen jobbat med förstudier som lett fram till nuvarande lösningar för både Fors och Dalarö. Det är så klart väldigt roligt att vi nu får fortsatt förtroende att driva båda projekten i mål, säger Anna Hamrin. 

Nästa steg är nu att ta fram systemhandling och förfrågningsunderlag och sedan kommer en byggfas att pågå under tiden 2022–2025.  

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109