23948sdkhjf

Inte lönsamt att underhålla raffinaderiet

Neste planerar att omstrukturera sin raffinaderiverksamhet i Finland. Det är helt enkelt inte lönsamt att underhålla gamla raffinaderi.

Efterfrågan på fossila oljeprodukter kommer att fortsätta att minska och andelen förnybara energilösningar kommer att fortsätta växa under de kommande åren. Det uppger energiföretaget Neste.

- De kommande drift- och underhållsinvesteringarna i Nådendalraffinaderiet är inte livskraftiga eller hållbara i en situation där det finns stor överkapacitet för oljeraffinering globalt. Även om tiden inte är optimal, och den här nyheten är olycklig för många av oss, behövs de planerade åtgärderna för att utveckla vår raffinaderiverksamhet omedelbart för att upprätthålla verksamheten och den strategiska kapaciteten för raffinering i Finland och för att säkerställa oljeprodukters konkurrenskraft, säger Nestes president och vd Peter Vanacker.

För att påbörja omvandlingen kommer företaget att inleda samarbetsförhandlingar inom affärsenheten Oil products och dess stödfunktioner i Finland. Om de genomförs skulle planerna innebära upp till 470 uppsägningar, inklusive eventuell outsourcing.

Beslut om åtgärder och effekter på olika funktioner, personalgrupper och platser kommer att fattas efter att förhandlingarna har avslutats. 

- Nestes ambition är att bli världsledande inom förnybara och cirkulära lösningar och att uppnå koldioxidneutral produktion 2035. De planerade förändringarna kommer att stödja omvandlingen av Borgåraffinaderiet till ett ledande hållbart, säkert och effektivt raffinaderi, möjliggjort av våra mycket innovativa och effektiva Neste-människor, säger Peter Vanacker.

De planerade förändringarna förväntas resultera i årliga fasta kostnadsbesparingar på cirka 50 miljoner euro.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062