23948sdkhjf

Ofta obalanserad budgivning vid underhåll av vägar

Nu har Trafikverket lämnat in uppdraget till regeringen där vi har analyserat omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i baskontrakt för underhåll av vägar.

Analysen visar att det är mer eller mindre obalanserad prissättning i 90 procent av de pågående kontrakten.

Så skriver Trafikverket på sin hemsida och förklarar att obalanserad budgivning innebär att det finns stora prisskillnader på konton i kontraktsanbuden i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar på vad de ska betala för utfört underhåll.

Trafikverket har 108 baskontrakt. Syftet med dem är att det ska finnas tillgängliga entreprenörer som kan arbeta med avhjälpande åtgärder, förebyggande arbeten och med mindre förbättringsarbeten. Allt för att vi ska ha säkra och framkomliga vägar.

Vad är då problemet?

Jo, ett obalanserat vinnande anbud är inte alltid det som blir billigast i slutändan. Det kan leda till att underhåll riskerar att utföras utifrån satta priser istället för efter behov.

– Det är många saker som kan påverka om en budgivning i underhållskontrakten blir obalanserad. Ett exempel är otydliga förfrågningsunderlag som kan leda till diskussioner om omfattningen av entreprenörens åtagande. Det i sin tur kan påverka entreprenörens vilja att lämna obalanserade priser redan i anbudsskedet, säger Christina Sandin, utredningsledare på Inköp och logistik och fortsätter:

– Det finns risk för överproduktion eller underproduktion vilket är ineffektivt kostnads-och kvalitetsmässigt. Nya anbudsgivare kan också ha svårt att konkurrera då dom inte har samma erfarenhet och information om vägarnas tillstånd som etablerade entreprenörer.

Trafikverket berättar att de hela tiden arbetar med åtgärder för att minska obalanserad budgivning och branschen får vara med och komma med förslag kring utveckling av kontrakten.

– Det är viktigt att vi arbetar med att göra kontrakten mer attraktiva för marknaden samtidigt som vi arbetar med att minska den obalanserade budgivningen. Vi har en god dialog med branschen om de här frågorna, säger Christina Sandin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.18