23948sdkhjf

"Stoppet är en nödvändighet för att vi ska kunna säkra driften framgent."

Årligt underhållsstopp med stora arbeten som att rengöra sodapannan stundar. Den 11 september är det dags för ett tolv dagar långt stopp på Nordic papers bruk i Bäckhammar.

- Stoppet är en nödvändighet för att vi ska kunna säkra driften framgent. Stoppstyrande i år är bland annat rengöring av sodapannan, men det är mycket annat som också kommer skruvas isär, bytas och kontrolleras, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör Nordic Paper.

1900 arbeten är inplanerade och bruket tar som vanligt emot runt 700 entreprenörer totalt sett under hela stopptiden. Men med tanke på den pandemi som råder är säkerhetsåtgärderna allt annat än vanliga.

- Vi prioriterar alltid säkerhet, så också i år. Skillnaden den här gången är att säkerhetsarbetet fått utvidgas till preventiva åtgärder för att förhindra eventuell smittspridning av Covid-19.

Med på den digra åtgärdslistan som verksamheten arbetat fram är bland annat att alla entreprenörsfirmor tillsammans med sina skyddsombud och eventuella underentreprenörer måste ha gjort en egen riskbedömning och vidtagit åtgärder i syfte att minimera smittspridning. Riskbedömningen ska sedan skickas till bruket i Bäckhammar och inget arbete får starta innan dess.

Alla entreprenörer ska ha svarat på en hälsodeklaration och intygat att de är friska innan de beträder fabriksområdet. Brukets företagshälsovård kommer också genomföra slumpvisa hälsokontroller.

Fler baracker än vanligt byggs på området. Alla entreprenörer får egna utrymmen för omklädning, mat- och fikaraster, för att underlätta distansering.

Dialogen med kommunen har varit tät och Nordic Paper ser till att följa Folkhälsomyndigheten riktlinjer.

- Åtgärderna på bruket är många, när det gäller entreprenörernas vistelse utanför bruket har alla delgivits Smittskydd Värmland rekommendationer. Kristinehamns kommun har även skickat ut samma information till alla boendeanläggningar i Kristinehamn samt angränsande kommuner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109