23948sdkhjf

Här placeras de nya trafiksäkerhetskamerorna

Trafikverket kommer att sätta upp flera nya trafiksäkerhetskameror runt om i Sverige under de kommande veckorna. 

Det har visat sig att kamerorna bidrar till sänkt hastighet. Och hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Det är liv som står på spel.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson som är utredare trafiksäkerhet på Trafikverket.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor och platser där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

- Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Angelica Qarlsin, som arbetar långsiktigt med trafiksäkerhetsfrågor på Trafikverket.

Idag finns ungefär 2000 trafiksäkerhetskameror på de statliga vägarna. De kameror som nu är på väg upp placeras dels i Dalarna på E16 Mockfjärd - Djurås och dels i Västerbotten på väg 95 Skellefteå - Boliden.

- Väg 95, 512 och 364 är högtrafikerade och saknar mitträcke vilket innebär en större risk för mötesolyckor. Detta gör att de tidigare sänkts till 80 kilometer i timmen, den maximala hastighetsnivå där två moderna personbilar av högsta säkerhetsstandard idag kan klara en kollision utan allvarliga konsekvenser. Om två fordon kolliderar i 80- istället för 90 kilometer i timmen så minskar risken att omkomma med hela 40 procent, säger Angelica Qarlsin.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Alla kameror är direktkopplade till Polisen. Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094