23948sdkhjf

Säkerställer kabelnätens driftsäkerhet

Nu är den nya handboken om installation av IT-nät i fastigheter här. Handboken är tänkt att säkerställa att kabelnäten fungerar som planerat när det gäller kapacitet och driftsäkerhet.

Handboken kommer från SEK Svensk Elstandard och heter SEK Handbok 459.

Hanboken ska vara behjälplig både för dem som offererar, planerar och genomför installationer och för dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna.

Handboken innehåller senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, på svenska och med råd och kommentarer inlagda i texten. Den behandlar planering, kvalitetssäkring och genomförande av installationer, både med fiber- och metallkablar.

Alla typer av fastigheter omfattas. Även installationer för fastighetens egna funktioner ingår, som ventilation och larm.

Åtgärder för att förbereda för framtida krav betonas. Beställarens kravspecifikation och installatörens kvalitetsplan behandlas grundligt. Boken behandlar också praktiska frågor, som relevanta gränssnitt till externa nätverk, fordringar på den fysiska infrastrukturen, åtkomlighet, fjärrmatning, separation mellan nät och andra liknande frågor.

De båda ingående standarderna är framtagna i europeiskt samarbete i Cenelec och bygger på internationella standarder från ISO/EC JTC 1 SC 25. För båda standarderna är det fråga om den tredje utgåvan och de samlar därmed erfarenheter från flera års användning.

Den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 215 och det är i den gruppen som handbokens råd och kommentarer tagits fram. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125