23948sdkhjf

Tillsammans för tåg i tid nådde målet

Tågen har kommit i tid. I juli månad nådde tågtrafikens persontrafik för första gången järnvägsbranschens gemensamma mål med 95 procents punktlighet sedan man började mäta på detta sätt 2013. Under juli ankom 70 745 persontåg i rätt tid av totalt 71 607 tåg.

– Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet mätt i procent visar hur bra alla delar i processen fungerar – från fordon och planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny kapacitet, säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

– Det är ett glädjande resultat. Men det finns ingen enskild åtgärd som löser punktligheten, inte heller en enskild aktör som sitter på hela lösningen. Punktligheten är resultatet av ett samspel mellan alla i branschen som intensifierades 2013 när branschsamarbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid, startades. När hela branschen samlas förbättras genomförandekraften så att punktligheten bättre möter resenärers och godstransportköpares förväntningar, säger Lena Erixon Trafikverkets generaldirektör. 

Coronapandemin har gjort att fler tåg avbokats och ställts in än normalt - något som bedömts ha haft en positiv effekt på punktligheten. Detta på grund av att om det trots allt uppstår störningar så blir det inte så många ”följdförseningar” på andra tåg. 

– Det faktum att punktligheten blir bättre med mindre trafik visar att vi även behöver öka kapaciteten på järnvägen. På ett flertal platser i landet har vi redan nått gränsen när det gäller mängden tåg per timme. Men det pågår stora satsningar för att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen, säger Lena Erixon.

Pendeltågen har mer eller mindre gått utan indragningar och dessutom visat på jämn punktlighet. Det innebär att järnvägen har levererat bra förutsättningar för att de under krisen mest samhällskritiska resorna, arbetspendlingen, har kunnat fungera.

Annat som påverkat punktligheten är att planeringen av banarbeten och trafik har fungerat väl så att arbeten har genomförts inom de tider som varit planerade. Och att det har varit en sommar utan extremväder. 

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur många tåg som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen anses vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125