23948sdkhjf

Så upprätthålls driftsäkerheten i kraftsystemet

Energibolaget Uniper har tecknat avtal med Svenska kraftnät om Karlshamnsverket. Avtalet innebär att Karlshamnsverket hålls tillgängligt för Svenska kraftnät fram till 15 september i år. 

- Vi har så många gånger poängterat hur viktigt Karlshamnsverket är för stabiliteten i det svenska elsystemet, säger Henrik Svensson, kraftverkschef Karlshamnsverket.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert. Genom avtalet räknar systemoperatören med att det ska bli lättare att hantera eventuella störningar och oförutsedda händelser i elsystemet under sommaren.

Och det är bara ett av flera avtal som Svenska kraftnät tecknat under sommarmånaderna. Detta efter att Sverige i juni drabbades av snäva marginaler i elsystemet. Det var dåliga vindförhållanden, avställda reaktorer på grund av revisioner och begränsningar i överföringskapaciteten inom Sverige och mellan grannländer som orsakade brist på såväl effekt som stödtjänster i elsystemet.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet. De extra åtgärder som nu har vidtagits rör spänningsstabilitet och kortslutningseffekt för att kunna hantera störningar och oförutsedda händelser som uppstår i södra Sverige.

Även Ringhals ABs reaktor Ringhals 1 hålls tillgänglig fram till mitten av september liksom Göteborgs Energis kraftvärmeverk Rya.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109