23948sdkhjf

Hjälp att välja rätt järnvägsunderhåll

– Branschen som helhet saknar ett validerat arbetssätt för att ta fram dessa samband. Det här är ett problem, inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Bjarne Bergquist, professor i kvalitetsteknik och logistik vid Luleå tekniska universitet.

Han syftar på sambandet mellan åtgärd och resultat av järnvägsunderhåll. Hur effektivt ett underhåll är helt enkelt. 

Tillsammans med tre andra forskare från Luleå tekniska universitet inom Kvalitetsteknik och logistik, kommer han nu att samarbeta med ingenjörer från Trafikverket och BDX i två större fallstudier. Projektet ska resultera i en modell som kartlägger sambandet mellan åtgärd och långsiktigt resultat av järnvägsunderhåll.

I den ena fallstudien kommer de att titta på de parametrar som styr bland annat energibehov och underhållsbehov av växelvärmesystemet. Växelvärme används för att förhindra att spårväxlar fryser fast på vintern.

I den andra fallstudien kommer de att se på spårriktning. Vibrationerna och belastningen som banvallen utsätts för av tågen och årstidsväxlingarna påverkar efterhand spårgeometrin vilket kan leda till urspårning. Problemet kan motverkas bland annat genom att byta ut det översta lagret av banvallen som järnvägssliprarna vilar på. Ett annat tillvägagångssätt är att lyfta järnvägsrälsen, jämna till ballasten och sedan lägga tillbaka rälsen i sitt rätta läge.

Genom experimentella tester av de olika metoder som finns för underhåll av växelvärme respektive spårriktning hoppas forskarna kunna komma fram till vilka metoder som är mest effektiva för att uppnå målen.

– Det här är första gången i järnvägssammanhang som jag kommer att få vara med som forskare när primärdata tas fram experimentellt. Därmed kan vi forskare styra datainsamlingen så att den uppfyller avsett syfte. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna använda kalibrerade och validerade mätmetoder. Det ser jag fram emot eftersom det är i planeringen av hur man tar fram och sedan analyserar data som vi har vår kanske främsta forskningskompetens, säger Bjarne Bergquist.

BDX ansvarar för underhållet av den statliga järnvägsinfrastrukturen i delar av Norrbotten.

Trafikverket har beviljat projektet tre miljoner i forskningsmedel.

Projektet kommer att pågå i tre år med start den 1 augusti i år. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14