23948sdkhjf

Brons liv kan förlängas - med underhåll

När Norconsult fick i uppdrag att göra bärighetsberäkning på Strömsundsbron visade bron sig vara i riktigt fin form.

Bron är en snedkabelbro som invigdes år 1956. Den har omtalats som den första moderna snedkabelbron i världen.

– Det är på grund av Strömsundsbrons intressanta plats i brobyggandets historiska utveckling som uppdraget om brons bärighetsberäkning var så pass prestigefyllt för oss. Vid bärighetsberäkningar kontrolleras befintliga broars bärförmåga för dagens trafiklaster. I och med att tyngre laster kör på våra vägar är det viktigt att infrastrukturen klarar dagens fordon, säger Ginko Georgiev, brokonstruktör på Norconsult och fortsätter:

– Våra beräkningar visade att bron håller en ganska hög kvalitet. Vi hittade inte någon direkt risk för utmattning eller utmattande skador som kan härstamma från konstruktionens ursprungliga utformning. Så vi konstaterade att bron har alla förutsättningar för att fortsätta vara i drift.

Att göra bärighetsberäkningar på befintliga broar avser att fylla flera funktioner. Först och främst som en säkerhetsåtgärd som säkerställer att bron håller. Det kan också finnas både ekonomiska och miljömässiga vinster i att behålla gamla broar i drift så länge som möjligt.

– Att riva och bygga nytt är ofta en resurskrävande process och inte positivt för miljön. Håller man koll på Strömsundsbron, utför regelbundet underhåll och renoverar den när skador uppstår så tror jag att den kan stå i många år till, säger Ginko Georgiev. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109