23948sdkhjf

Virtuellt kraftverk mot effektbrist

Internetleverantören Bahnhof och energiföretaget Fortum inleder samarbete om det första kommersiella tillämpningen av serverhallar som virtuella kraftverk.

På millisekunder kan serverhallen Thule i centrala Stockholm gå över till sina back up-batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Denna lösning är extra betydelsefull i dagens situation där det kommer att dröja några år innan överföringskapaciteten in i Stockholm har byggts ut.

Men hur fungerar det?

Jo, samarbetet innebär att Bahnhof från och med juni i år deltar som en aktör på marknaden för balanskraft där de kommer att sälja upp till 0,3 megawatt. Det är en effektminskning som kan åstadkommas på millisekunder vilket gör det särskilt lämpligt för att hantera plötsliga förändringar.

Viktigare än den mängd tillförd effekt som just denna serverhall kan sälja genom att istället gå över till sina back up-batterier är att det visar hur även användarsidan kan vara en resurs att balansera upp skillnaden mellan tillgänglig och efterfrågad effekt.

I energisystem med stora mängder väderberoende elproduktion kommer stabiliteten i energisystemet att bygga på en kombination av produktion, energilager och efterfrågeflexibilitet. Detta samarbete handlar om det senare och börjar med en serverhall.

-Vi genomförde vår första pilot för efterfrågeflexibilitet i Sverige 2016 och jag är mycket glad över att vi nu kan presentera ett kommersiellt samarbete med Bahnhof, de har ett starkt utvecklingsfokus och har velat utveckla nya saker tillsammans med oss, säger Ilari Alaperä, tillförordnad chef för Fortum Spring.

Fortum Spring finns som en möjliggörare mellan behovet av energi och energilager och delar på värdet. Detta genom att styra de uppkopplade anläggningarna och sälja den aggregerade effekten som ett virtuellt batteri till kraftnätsoperatörerna.

- Vi är mycket glada över att ha fått tillstånd av Svenska Kraftnät att göra detta. Det här betyder att vi kan använda våra back up-batterier på ett sätt som kommer samhället till del. Det är vår stora drivkraft, men det innebär även en intäktsström från något som tidigare bara var en kostnad, säger Mikael Wallén, ansvarig för infrastruktur på Bahnhof.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078