23948sdkhjf

Strålsäkerheten tillfredsställande

Strålsäkerheten vid OKG ABs tre reaktorer är fortfarande tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Men det behövs ytterligare åtgärder vid underhållsarbete.

– För att ytterligare stärka strålsäkerheten är det viktigt att OKG slutför pågående arbeten kring det fysiska skyddet och införandet av oberoende härdkylningen enligt plan. Organisationen behöver också införa ytterligare åtgärder för att förhindra påverkan på säkerhetsrelaterade objekt vid underhåll, säger Pasi Westerholm, inspektör och anläggningssamordnare på SSM.

Vilken typ av åtgärder skulle det kunna vara?

- OKG hade under föregående år ett antal underhållsinitierade händelser där den gemensamma nämnaren var någon form av handhavandefel. För att komma till rätta med detta behöver OKG själva skapa sig en helhetsbild över detta och se över vilka åtgärder som är lämpliga för att undvika påverkan på säkerhetsrelaterade objekt vid underhåll, berättar Pasi Westerholm för U&D.

SSM genomför varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken baserat på en analys av all föregående års tillsyn.

Sammantaget konstaterar SSM att reaktorn Oskarshamn 3 fortsatt präglats av stabil drift, samtidigt som Oskarshamn 1 och 2 på ett tillfredställande sätt fullföljer nedmontering och rivning enligt plan. SSM bedömer också att OKG har god kontroll över anläggningen och dess utveckling, men att det finns utmaningar när det gäller införandet av oberoende härdkylning och fysiskt skydd.

OKG har under året genomgått en större organisatorisk förändring för att anpassa sig till att endast ha en reaktor i drift. Förändringen verkar ha fallit väl ut så här långt och SSM ser inga tecken på att verksamheten har påverkats negativt ur ett strålsäkerhetsperspektiv. OKGs organisation bedöms ge förutsättningar att bedriva verksamheten på ett strålsäkert sätt och det finns inom flera områden positiva exempel på väl fungerande arbete.

– Det finns dock utmaningar inom området friklassning och i OKGs arbete med uppföljningar, till exempel vid mindre omfattande ändringar eller smärre brister. Det har funnits skillnader mellan föreskrivet arbetssätt och hur man faktiskt gör och SSM rekommenderar att OKG försäkrar sig om att verksamheten för friklassning och avfallshantering fungerar väl, även utifrån de nya förutsättningarna som avvecklingen innebär, säger Pasi Westerholm.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094