23948sdkhjf

Ahlstrom-Munksjö har genomfört sitt underhållsstopp

På Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors har man genomfört ett underhållsstopp. Covid-19 gjorde det mer utmanande att genomföra än vanligt. 

Ni har haft ett driftstopp för att underhålla maskiner. Kunde ni utföra allt arbete ni hade planerat in?

- Den pågående pandemin för Covid-19 är mycket utmanade även vad det gäller att utföra underhåll och ta in externa entreprenörer. Inom Ahlstrom-Munksjö har vi varit mycket framgångsrika att bemöta pandemin för vår och övriga intressenters säkerhet. På grund av robusta förebyggande åtgärder så kunde vi utföra det mesta av det planerade underhållet och ändå hålla vår och entreprenörernas personal säkra, berättar Ahlstrom-Munksjö för U&D.

Nu planeras nästa driftstopp först till kvartal två 2021. 

De övergripande efterfrågeutsikterna på företagets fiberbaserade lösningar har blivit osäkra på grund av pandemin får vi veta. En del förväntas ha hög efterfrågan och annat låg.

- En mycket stark efterfrågan förväntas fortsätta inom slutanvändningssegmenten för hälsovård och livsvetenskap. Efterfrågan från segment relaterade till konsumentvaror förväntas förbli tillfredsställande, medan en nedgång väntas inom transport, bostadsbyggande och möbler samt inom industriella slutanvändningssegment.

Något som efterfrågan minskat på är tunnpapper.

- Det finns fortsatt en efterfrågan av tunnpapper dock i mindre omfattning än vanligtvis. Vår tunnpappersaffär är i huvudsak indelad mot två olika typer av marknader.

Den ena av dem är stålmarknaden.

- Då marknaden för våra stålkunder för tillfället är mycket kraftigt påverkad av Covid-19 leder det till att de produktionsbegränsar sin verksamhet med följdeffekt av lägre behov av mellanläggspapper från oss. Stora drivers för stålindustrin är bil, bygg och medicinsk industri et cetera vilka flera av dem kraftigt påverkats negativt med anledning av Covid-19.

Den andra marknaden är textiltrycksmarknaden.

- Konsumtion av  textilier har kraftigt påverkats under Covid-19 där konsumentmarknadens köpkraft - eller kanske mer korrekt köpvillighet kraftigt reducerats och stora affärskedjor stängt igen sina butiker med anledning av virusutbrottet så som exempelvis IKEA, Hennes & Mauritz med flera. 

Där märker företaget inte minst av det faktum att i princip alla större mästerskap i olika sporter har ställts in under året - vilket påverkar denna marknad kraftigt negativt.

- Generellt ser vi att ju närmare konsumentmarknad vår produkt ligger desto större negativ påverkan på efterfrågan av våra produkter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125