23948sdkhjf

Uppmaning: Försök tidigarelägga drift och underhåll

Vi har haft en ökad betongproduktion under årets första fyra månader. Totalt producerades cirka 2 065 000 kubikmeter betong i Sverige under perioden vilket är cirka 8 procent högre än motsvarande period 2019.  

- Året har börjat bra för betongproduktionen i Sverige och glädjande att den uppåtgående trenden från hösten höll i sig över årsskiftet in till början av 2020, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk betong.

Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt under första tertialet 2020.

- Samtidigt så har coronasituationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig relativt bra och våra medlemmar har rapporterat fortsatt god produktion under våren, fortsätter Malin Löfsjögård.

I betongindikatorn för första tertialet 2020 ses ingen direkt effekt kopplad till pågående coronasituation. Sett utifrån situationen så har påverkan på betongindustrin fram tills nu varit relativt liten. Men bedömningen är, utifrån bland annat Byggföretagens senaste byggprognos, att byggsektorn och betongbranschen riskerar att påverkas av coronasituationen under hösten och början av nästa år då det finns ökad risk för påverkan på projekt och att investeringar skjuts på framtiden.

- Men det finns en oro för hösten och början av 2021 då det kommer signaler från olika håll om ökad risk för påverkan på projekt och framskjutna eller inställda investeringar. Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är att hålla i en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigare lägga projekt och öka drift och underhåll, avslutar Malin Löfsjögård.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109