23948sdkhjf

Fördelarna övervägde - kör sitt underhållsstopp

På Kemiföretaget Kemira arbetar nära fem tusen personer - på sex kontinenter. Några av dem arbetar i Helsingborg där det just nu pågår ett så kallat storstopp.

Vi får tala med platschefen, Peter Kihlgren:

När gjorde ni ett sådant här stopp senast? 

- Det stora stoppet på svavelyrafabriken genomförs vart tredje år. Det är både underhåll av anläggningen och besiktningsrevisioner som kräver intervallet.

- Väteperoxidfabriken stoppas vartannat år, men man har betydligt kortare stopp i den anläggningen.

Hur många är det som arbetar under stoppet?  

- Vi har cirka 250 entreprenörer inne under stoppet plus vår egen personal som deltar aktivt i stoppet. Alla är inte här samtidigt. Inte minst nu när vi också ska ta hänsyn till hanteringen av Covid-19.

Är det annorlunda denna gång på grund av coronakrisen? Har ni vidtagit några speciella åtgärder?

- Det är mycket som är annorlunda och vi har vidtagit flera extraordinära åtgärder. Vi har bland annat sett till att alla entreprenörer har sina egna utrymmen, vi har begränsat antalet deltagare på dagliga möten, vi har nummerlappsystem för inskrivning och utlämning av arbetsordrar.

Det får helt enkelt ta lite längre tid.

- I vissa fall accepterar vi att utförandet av arbeten tar något längre tid för att vi ska säkerställa att inte alltför många är inne och arbetar på samma ställe samtidigt. I vårt utbildningspaket för entreprenörer finns också en del om hur vi hanterar smittrisken på siten och vad som gäller under stoppet för dem. Information finns på olika språk, så att ingen ska missa budskapet.

Medarbetarna och entreprenörerna uppskattar fokuset och omtanken.

- Stoppet på väteperoxidfabriken är inne i sitt slutskede och vi har fått mycket beröm från de som varit inne och jobbat hos oss för de åtgärder vi har vidtagit och hur vi löst utmaningen med att minimera smittrisken.

Men nog har det funnits tankar på och förberedelser för att skjuta upp arbetet. 

- Vi utför dessa två underhållstopp enligt ursprunglig tidsplan. Vi har som många andra företag haft tankar på om risken är för stor - att vi på grund av smitta inte ska kunna utföra stoppen som planerat. Vi har arbetat fram alternativa planer för båda fabrikerna, så det har funnits en möjlighet att i ett sent skede besluta att stoppen senareläggs, om det inte gått att genomföra eller funnits risker med att följa planen. Dock har vi fått positiva besked från både inhemska och utländska entreprenörer att de finns tillgängliga.

Det finns risker både med att genomföra stoppet nu och med att vänta.

- Vi kan konstatera att många företag har flyttat sina stopp till hösten. Det innebär dels att det är större tryck på att få in underhållsentreprenörer, dels kvarstår osäkerheten kring smittläge och en eventuell andra våg av Covid-19.

Hur känns det just nu?

- Vi känner att vi har fattat rätt beslut i detta läget, avslutar Peter Kihlgren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094