23948sdkhjf

Dränerande markstensbeläggningar – ny handbok visar byggmetoden

Svensk Markbetong släpper en ny handbok som visar hur du konstruerar dränerande markstensbeläggningar. En byggmetod som kan hjälpa oss att ta hand om nederbörd och minskar risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet.

– Idag bygger vi brunnar, dräneringsrör och diken som leder dagvattnet till sjöar och vattendrag. Problemet är inte bara att bebyggelse och infrastruktur skadas av översvämningar. Ökade flöden leder också till att vattnet inte renas som det ska. Istället tar det med sig de ämnen som finns i samhället, som olja, tungmetaller, gödningsmedel och organiska föreningar till våra vattendrag, berättar Erik Simonsen senior utvecklingsledare på Cementa Utveckling, som skrivit handboken.

– Det går ut på att vi använder hela vägkonstruktionen som fördröjningsmagasin för dagvattnet. Istället för att enbart använda brunnar så byggs markstensytor som infiltrerar vattnet i den underliggande konstruktionen. Där renas vattnet innan det transporteras vidare. Dagvattnet bidrar då till grundvattenbildning och minskar föroreningar i våra vattendrag, förklarar han.

De invändningar som finns handlar om att konstruktionen inte skulle hålla för trafik och att de är svåra att underhålla, men det stämmer inte enligt Erik Simonsen.

– Konstruktionen är tänkt som ett komplement till traditionellt byggande och det finns extensiv forskning och erfarenhet att luta sig mot, både utomlands och i Sverige. I den nya boken går vi igenom hur sådana här ytor ska dimensioneras och konstrueras för att få rätt bärighet, men också hur drift och underhåll går till. Allt är baserat på forskning och evidens. Möjlighet att göra denna typ av konstruktion är dessutom inskrivna i årets utgåva av AMA-Anläggning 20, vilket är byggbranschens eget rättesnöre i fråga om vad som är fackmannamässigt utförande.

Svensk Markbetong är ett tekniskt samarbete mellan Benders, Cementa, Starka Betongindustrier och S:t Eriks. Handboken är författad av Erik Simonsen, med stöd av projektets styrgrupp Jan Lang, Kjell Rydberg, Jörgen Sandgren och Anders Junghage.

Handboken heter "Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning".

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.281