23948sdkhjf

"Säkerhet får inte vara en prioriteringsfråga"

En ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort visar att det är säkerhetskulturen som hindrar nollvision för arbetsolyckor.

– Säkerhet får inte vara en prioriteringsfråga utan det ska vara en grundläggande värdering som genomsyrar all verksamhet och som finns med i alla beslut. En medarbetare ska aldrig behöva fundera över om det är accepterat att ta en risk eller inte, säger Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL.

Arbetet med att öka säkerheten och skapa en god arbetsmiljö i stålindustrin och massa- och pappersindustrin har pågått i decennier och många förbättringar har skett. Ändå inträffar arbetsskador och allvarliga tillbud.

– Vi har tittat på varför olyckor och ohälsa förekommer, trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatserna, säger Maria Vigren.

I studien har arbetsskadade inom stål-, massa- och pappersindustrin intervjuats. IVLs arbetsmiljöforskare har även besökt ett antal företag inom dessa branscher och intervjuat personer med arbetsmiljöuppdrag, på olika nivåer i organisationerna.

Resultatet visar att arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden i vissa situationer. En del arbetsplatser har en svag säkerhetskultur som präglas av osäkra attityder och beteenden samt en machokultur som lever kvar.

Viktiga utvecklings- och förbättringsområden är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, uppföljning, samt kunskap och arbetssätt för att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågorna.

Studien lyfter fram vikten av säkerhet som en grundläggande värdering, vilket påverkas av de processer som involverar medarbetares synpunkter och erfarenheter i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

– Det är viktigt att skapa en tydlighet som visar på organisationens samordning och samverkan i säkerhetsfrågor genom alla ledningsnivåer. Det är också viktigt att involvera medarbetarna i säkerhetsarbetet. Det ska inte finnas otydligheter kring varför och hur olika arbetsmiljö- och säkerhetsaktiviteter ska genomföras, säger Maria Vigren.

Projektet har finansierats av AFA försäkring och drivits i samråd med Industriarbetsgivarna, IF Metall, Ledarna, Svenska Pappers­industriarbetareförbundet och Unionen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094