23948sdkhjf

Fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten

Sedan ett antal veckor tillbaka har flera verksamheter gått över till hemarbete. Dessutom genomförs utbildning inom gymnasienivå och uppåt på distans.

Post- och telestyrelsen, PTS följer läget och kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.

PTS har löpande kontakt med aktörer inom elektronisk kommunikation och post för att ha en uppdaterad bild av nuläget samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av corona.

PTS lägesbild visar att kommunikationsnäten klarar av de förändrade trafikmönstren och att förmågan är god hos operatörerna.

Operatörerna fokuserar för tillfället på drift och underhåll av befintlig verksamhet snarare än utbyggnad, samt vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på både kort och längre sikt.

Postutdelningen har påverkats till viss del av ökad sjukfrånvaro men sammantaget bedöms läget vara stabilt under de rådande omständigheterna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.111