23948sdkhjf

Brobygge för bättre säkerhet på en av Sveriges mest trafikerade vägar

E4 och E20 över och i anslutning till Södertälje kanal är idag en olycksdrabbad sträcka i behov av upprustning. På uppdrag av Trafikverket ska Ramboll öka kapaciteten på broarna och vägen mellan trafikplats Moraberg och Saltskog i syfte att förbättra framkomligheten och öka säkerheten.

- Vi är stolta över att vi vann uppdraget på vår kompetens och erfarenhet. Med innovativa lösningar och fokus på samarbete och kommunikation ska vi genomföra det här projektet, säger Martin Ålenius, vice divisionschef på Ramboll.

Vägen mellan Stockholm och Södertälje är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige. Sträckan är i dag en flaskhals och bilköerna leder till olyckor. Broarna har också flera gånger skadats av påkörningar.

- Vi har i andra projekt använt oss av digitala samråd med invånarna, vilket vi planerar att göra även här. Det är viktigt att invånarna kommer till tals och det tror vi ökar med digitala och överskådliga verktyg. Vi planerar även att använda oss av anonym digital trafikdata så att vi kan planera stora arbeten med så liten störning som möjligt, säger Martin Ålenius.

Broarna invigdes 1965 och är så kallade lyftbroar som kan öppnas när större fartyg ska passera. Broarnas underbyggnad och maskineri bedöms kunna behållas och lyftdelen i stål bytas ut till en bredare. Men trots en större storlek får inte tyngden öka.

- Vi tittar på innovativa lösningar för att kunna konstruera en större men lättare bro. Det kan till exempel innebära nya typer av starkare och lättare material och nya metoder. Vi har en stor broexpertis inom Ramboll med lång erfarenhet av stora komplexa broar, bland annat den nya Guldbron vid Slussen, så jag har stort förtroende för lösningarna, säger Martin Ålenius.

Rambolls uppdrag inkluderar förutom lösningar för broarna och breddning av vägen även anpassning av av- och påfarter vid Moraberg.

Uppdraget beräknas pågå under åtta år och vara klart innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.462