23948sdkhjf

Södra stambanan: även Flackarp-Lund blir fyrspårigt

Södra stambanan mellan Arlöv och Flackarp går från två spår till fyra. Nu ska även sträckan Flackarp - Lund byggas om.

NCC och spanska OHL i konsortium har fått i uppdrag att bygga ut järnvägssträckan mellan Lund och Flackarp i Skåne för Trafikverket. Uppdraget är en option inom projektet Lund-Arlöv fyra spår och ordervärdet uppgår till totalt cirka 800 miljoner kronor.

– Det har varit ett gemensamt mål sedan byggstarten 2017, att hitta en lösning för att tillsammans med NCC och OHL också bygga delen mellan Flackarp och Lund inom projekt Lund-Arlöv fyra spår. Överenskommelsen som vi nu kommit fram till är bra för alla parter. Att vi kan bygga klart hela sträckan Malmö och Lund i ett gemensamt projekt sparar värdefull tid och pengar, säger Trafikverkets projektledare Jens-Peter Eisenschmidt.

Sedan 2017 bygger NCC och OHL i konsortium ut Södra stambanan mellan Arlöv och Flackarp i samverkan med Trafikverket. Man går från två till fyra spår och bygger tre nya stationer, nya övergångar och en tunnel.

Men det stannar inte där.

I uppdraget som tecknades mellan parterna fanns nämligen en option om att också bygga ut järnvägssträckan mellan Flackarp och Lund till fyra spår samt anlägga en ny station vid Klostergården i södra Lund. Innehållet i optionen har nu utarbetats och de förberedande arbetena för sträckan har gjorts.

– Utbyggnaden av Södra stambanan kommer att minska antalet trafikstörningar och öka möjligheten att köra fler tåg på sträckan. I de förberedande arbetena har vi använt erfarenheterna från det pågående projektet och på så vis skapat en effektiv erfarenhetsåterföring, det ger mer infrastruktur för pengarna, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Sträckan Flackarp-Lund är tre kilometer lång och två nya spår kommer att byggas på den västra sidan om dagens spår. På mittenspåren kommer snabbtågen att gå och på ytterspåren lokal- och regionaltåg. I dag går 450 tåg per dygn på sträckan och efter utbyggnaden kan det öka till 650 tåg.

Vid Klostergården i Lund byggs en helt ny station för Pågatågstrafik med en 250 meter lång perrong på vardera sida, och en ny tunnel för gång- och cykeltrafik.

– Projektet är viktigt ur både en ekonomisk och social synvinkel. Det kommer att förbättra medborgarnas tillgång till infrastrukturservice betydligt, tack vare tekniska innovationer och lösningar, säger José Antonio Fernández Gallar, vd OHL.

– Det här är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i hela Sverige och att minimera störningar under byggtiden är oerhört viktigt, inte bara för tågresenärerna utan även för biltrafik och gångtrafikanter som påverkas i området. NCC och OHL har gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa projekt under pågående verksamhet och tack vare vårt helhetsansvar kan vi överblicka alla delarna i arbetet, säger Nils Bjelm.

Byggstart för den tillkommande sträckan är planerad till april 2020 och hela projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2024.

Uppdraget utförs av NCC och OHL i konsortiet ”Joint Venture NCC/OHL” där parterna delar på ett totalt ordervärde om cirka 800 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.111