23948sdkhjf

Fördröjt underhåll kan ge dramatiskt ökade underhållskostnader

Riksförbundet M Sveriges vägombud har granskat kvaliteten på 18 000 mil av Sveriges statliga vägnät.

Resultatet visar att 1,9 procent av det undersökta europavägnätet, 1,4 procent av riksvägnätet och 2 procent av länsvägnätet är underkänt och håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

Det är sjätte året i rad som granskningen av de svenska vägarna utförs. När undersökningen genomfördes 2018 var resultatet betydligt bättre. Då var 0,7 procent av europavägnätet, 0,5 procent av riksvägnätet och 1,1 procent av länsvägarna var underkända.

– Generellt sett håller det svenska vägnätet hög standard men det oroar oss att vi nu ser en sänkning av vägkvaliteten. I synnerhet skapar det problem i landets norra delar där standarden är påtagligt sämre, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter, säger Heléne Lilja.

Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och till att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Undersökningen har skett i samverkan med Roadroid.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.144