23948sdkhjf

Transportföretagen varnar: corona hotar försörjningstryggheten

Godstransporterna på våra vägar och järnvägar blir alltmer påverkade av coronakrisen och kommer inte att klara full kapacitet särskilt länge till.

På onsdagen träffades Transportföretagen och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Mötet hölls för att ge en lägesbild över hur godstransporterna på väg och järnväg drabbas av coronakrisen och vad regeringen behöver göra för att branschen ska klara sig ur krisen.

Läs också: Industrin växlar upp

Det var förarbrist redan innan coronaviruset började sprida sig. I takt med att människor hamstrar livsmedel och behovet av sjuvårdsutrustning och medicin ökar krävs dessutom allt fler godstransporter på vägar och järnvägar.

- Det finns redan nu en utbredd oro inom åkerinäringen med sjukskrivningar och att förarna och åkerierna kan få svårt att utföra sina uppdrag om sjukskrivningarna tilltar. Efterfrågan på livsmedelstransporter ökar i takt med att människor hamstrar. Ett samhälle står still om transporterna inte fungerar och det skulle få förödande konsekvenser, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

I samband med denna akuta kris måste även tidskritiska transporter, till exempel sjukvårdsutrustning, med flygfrakt säkras.

- Vi lyfte även in frågan om flyget som samhällsbärare eftersom flyget dessutom fraktar gods. Särskilt känsligt är tidskritiskt och ömtåligt gods som medicin, insulin, vaccin och sjukvårdsutrustning. Därför är det viktigt att flygets infrastruktur inte raseras eller monteras ner i sviterna av corona, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen menar bland annat att det behöver skapas prioriterade filer för godstransporter vid gränsövergångar och att transportanställda får röra sig fritt över gränserna.

- Regeringen behöver nu gå in med en större insats till korttidspermitteringarna så att de täcker hundra procent och dessutom se till att korttidspermitteringarna även gäller familjeföretag. Vi anser också att trängselavgifter och skatter ska ses över och tas bort och att yrkeskompetensbevis, YKB automatiskt ska förlängas för alla förare med ett år och att det även ska bli möjligt med YKB-utbildning på distans eftersom coronasitutationen innebär att utbildningarna pausats och att förare då kan förlora sitt tillstånd, säger Marcus Dahlsten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094