23948sdkhjf

Ny storregion tryggar jobben

Göteborgsregionen har under de senaste tio åren haft en exceptionell hög tillväxt. Antalet sysselsatta växer snabbare i regionen än i övriga riket, arbetslösheten är sedan fem år lägst bland storstadsregionerna, exporten har ökat kraftigt och en tredjedel av landets totala FoU-investeringar i privat sektor sker i Göteborgsregionen.

Frågan är vad allt detta beror på?

– Det finns flera förklaringar. Först och främst har näringslivet gått bra men mycket tyder också på att Göteborgsekonomin just nu genomgår ett systemskifte – från industristad till kunskapsstad och från att vara en stor svensk region till att bli en europeisk storstadsregion, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Mellan 2011 och 2018 ökade arbetspendlingen från Trollhättan till Göteborg med cirka 90 procent. Den nya motorvägs- och järnvägsförbindelsen mellan Trollhättan och Göteborg som stod klar för några år sedan ligger sannolikt bakom den starka ökningen.

Varför är storleken på regionen så viktig?

Jo, företagen får lättare att rekrytera, mångfalden av olika företag som samspelar ökar, företag som blir mer konkurrenskraftiga skapar större värden som tillförs den regionala ekonomin genom skatt och lön och individen får tillgång till en större jobbpool och fler boendealternativ.

– Därför är det glädjande att se att satsningen på den nya motorvägs- och tågförbindelsen till Trollhättan fått sådan positiv effekt, säger Henrik Einarsson.
Infrastrukturen har också möjliggjort en expansion inom fordonsindustrin. Under senare år har fordonsindustrin gått för högvarv och anställt flera tusen. Många av dessa ingenjörer kommer just från Trollhättan.

Att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Göteborg och Borås skulle få liknande effekter som infrastruktursatsningarna på sträckan Göteborg-Trollhättan.

– Framåt 2025 kan även Boråsregionen med drygt 200 000 invånare ingå i arbetsmarknadsregionen. Stråket Göteborg-Borås är redan i dag ett av landets största pendlingsstråk men restiden är lång. Med nödvändiga satsningar på infrastrukturförbättringar, det vill säga järnväg mellan Göteborg och Borås, öppnas nya möjligheter och det skulle ge regionen ytterligare en vitamininjektion och förbättrad konkurrenskraft, säger Henrik Einarsson och fortsätter:

– I ett längre perspektiv jobbas det även på att binda ihop stråket Hamburg- Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo till en megaregion. En sådan utveckling skulle ge Göteborg en än mer strategisk position och sannolikt bidra till fler jobb i regionen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078