23948sdkhjf

De ska förbereda Karlstads nya resecentrum

Karlstad ska få ett nytt resecentrum. Karlstads central ska byggas om för att få en ökad driftsäkerhet i tågtrafiken. Kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan ska förbättras. På sikt möjliggörs en framtida utbyggnad till dubbelspår för sträckan Kristinehamn–Kil. Dessutom ska en ny och bredare gång- och cykeltunnel länka samman centrala Karlstad med stadsdelen Viken istället för den smala tunnel som finns där idag.

Läs också: Bolidens smarta batterilager i drift

Men vem ska göra jobbet? Det ska Sweco göra eftersom de vunnit Trafikverkets uppdrag att planera och förbereda för ombyggnaden.

– Det är spännande att få göra ett totalåtagande för ett så samhällsviktigt projekt som nya Karlstad C utgör. En viktig framgångsfaktor för uppdraget blir att hitta ett nära samarbete och dialog med både Trafikverket och Karlstad kommun, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Det nya resecentret kommer att påverka stadsbilden och i utmaningarna ligger i att anpassa utformningen av stationsområdet i linje med kommunens intentioner för hur centrala Karlstad ska gestaltas.

– Även miljömålen i projektet är viktiga. Vi har flera specifika projektmål som är kopplade till klimatet, exempelvis ska vi arbeta med klimatanpassningar kopplat till Vikenpassagen för att säkerställa lösningen kring högsta högvattennivå. Vår ambition är att uppfylla projektmålen och gärna leverera litet till, förklarar Jan Thulin.

Idag arbetar ungefär 200 medarbetare på Swecos kontor i Karlstad. Nu kommer järnvägsexperter, arkitekter, samhällsanalytiker, miljö- och energiexperter från hela Sweco, nationellt och internationellt engageras i uppdraget. Vi kan förvänta oss nyrekryteringar.

Uppdraget att planera och förbereda för ombyggnaden startar i skiftet februari-mars. Kontraktet är värt 44,5 miljoner kronor och löper till 2024. Själva om- och nybyggnationen ska påbörjas 2022 och stå klar 2025.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11