23948sdkhjf

Sverige var minuter från att stänga av elen

I oktober inträffade flera händelser i det danska transmissionsnätet som fick allvarliga konsekvenser för det svenska kraftsystemet. Nu berättar Svenska kraftnät om händelsen.

Den 8 oktober inträffade ett brytarfel i samband med ett arbete i en dansk station och likströmskabeln mellan Själland (Danmark) och Tyskland, Kontek, kopplades ifrån automatiskt.

Läs också: Ditt företag kan bidra till att lösa kapacitetsbristen i elnäten

Det nordiska kraftsystemet sitter ihop med ett flertal förbindelser för att skapa möjlighet att importera och exportera el mellan länderna och bidra till en öppen elmarknad. Kraftsystemet är byggt för att klara ett fel som motsvarar den största elproduktionsanläggningen i den aktuella driftsituationen. Operatörerna i kontrollrummet ska inom 15 minuter ersätta den tappade produktionen för att vara redo att hantera ett ytterligare fel.

Effektbortfallet i Danmark resulterade i en ökad effektöverföring från de norra och mellersta delarna i Sverige till Danmark. I Svenska kraftnäts kontrollrum vidtogs genast åtgärder för att avlasta överföringen. Inom 15 minuter var frekvens och spänning återställda inom driftsäkerhetsgränserna.

- Det svenska elnätet befann sig utanför det som vi kallar normaldrift. Driften av systemet är inte byggt för att tåla flera så allvarliga driftstörningar inom 15 minuter, men det här visar att vårt system ändå är robust. Vi stod inför att eventuellt behöva göra en så kallad manuell frånkoppling. Det innebär att vi planerat stänger av elen i ett område för att säkerställa driftsäkerheten för resten av systemet, säger Pontus de Maré, Svenska kraftnäts driftchef.

Manuell frånkoppling har inte genomförts någon gång i Sverige. Det är den sista åtgärden när alla reserver och reglerbud är aktiverade för att säkerställa att medborgarna drabbas så lite som möjligt.

Läs också: Från Clas Ohlson till cyberrymden

Orsakerna till att flera fel inträffade efter varandra är att kraftverken i Danmark kopplades ifrån trots att de, enligt driftsäkerhetskraven, borde ha klarat den lägre spänningsnivån som uppstod efter att Kontek kopplades ifrån.

- Störningen visar på vikten av att alla anslutande parter i det nordiska kraftsystemet säkerställer att de uppfyller de krav som finns. Det är särskilt viktigt nu med alla nyanslutningar att elsystemets robusthet vidmakthålls, säger Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har grundligt analyserat händelsen för att säkerställa att rutiner och arbetssätt finns på plats då risken för kritiska situationer ökar i och med omställningen av kraftsystemet.

- Systemet står inför stora förändringar och utmaningar. Det är viktigt att alla aktörer och komponenter levererar i systemet, allt från att rutiner finns på plats till att kraven vid anslutningsavtal följs ordentligt, säger Pontus de Maré.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079