23948sdkhjf

Eurepeiska medarbetare något bättre på att hantera nätfiskemejl

KnowBe4 släppte nyligen sin rapport om nätfiskeattacker.

I rapporten framkommer det att europeiska medarbetare är något duktigare att hantera cyberhot än genomsnittet i världen. Det framkommer att medarbetare i Europa i något mindre grad trycker på skadliga länkar.

– I Europa ser vi en ökad förståelse och insikt om att medarbetarna måste vara en del av cybersäkerhetsförsvaret, oavsett organisationens storlek. Även om synen på cybersäkerhet har utvecklats från att mestadels handla om efterlevnad av regelverk till att bli en strategisk prioritering, är det en långsam process, säger Martin Kraemer, IT-säkerhetsutbildningsexpert på KnowBe4. 

Han tillägger:

– Det är viktigt att företag prioriterar fortlöpande IT-säkerhetsutbildning för att skapa en stark säkerhetskultur, som tillsammans med teknik är avgörande för att bekämpa cyberhot.

KnowBe4 lyfter också att träning med simulerat nätfiske och utbildning av medarbetarna i IT-säkerhet ger resultat efter redan några månader. Organisationer som deltog i studien minskade sina anställdas risk för att bli offer för nätfiske med 20 procent efter 90 dagar.

Viktiga fynd från rapporten

Små och medelstora organisationer är de vanligaste målen för cyberattacker i Europa.

Offentlig förvaltning är den mest utsatta sektorn, följt av enskilda användare och hälso- och sjukvården.

Ransomware, med nätfiske som ingångspunkt, är fortfarande en av de vanligaste typerna av cyberhot.

Bara 32–35 procent av de europeiska företagen genomför riskbedömningar av IT-säkerheten oftare än en gång per år.

AI-genererad utveckling av olika typer av nätfiske ökar.

Källa: KnowBe4

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109