23948sdkhjf

Mer solenergi i Sverige – en ekonomisk försäkring och grönt ansvar

Det menar solenergibolaget Turn Energy som har sett ett ökat intresse från företag att teckna långsiktiga elavtal, vilket möjliggör att förnybar el kan produceras i närområdet.

Turn Energy menar att industrier kan bidra till en hållbar elkonsumtion genom att planera långsiktigt.

År 2023 ökade efterfrågan på solenergi och solcellsparker markant. Många företag vill teckna långsiktiga elavtal, så kallat Power Purchase Agreements. Detta för säkra förnybar el till en fast kostnad.

– Inom industrin finns en medvetenhet kring smarta energilösningar. Och allt fler bolag har nu även börjat få upp ögonen för långsiktiga avtal för förnybar el, säger Andreas Dahlin, Chief Commercial Officer på Turn Energy

Turn Energy

Turn Energy bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer energin till svenska och internationella bolag med verksamhet i Sverige.

Källa: Turn Energy

Enligt Turn Energy behöver energi komma från förnybara källor för att industri likväl som samhälle ska klara den gröna omställningen.

Företaget menar att vattenkraften är utbyggd och det finns ingen tidsplan för kärnkraft. Just därför krväs det fler solcellsparker och vindparker för att klara energibehovet.

– För att nå sina klimatmål behöver många företag nu säkra tillgången på förnybar el till rimligt pris. Genom att teckna PPA blir företag inte bara en del av den gröna omställningen utan får också ekonomisk stabilitet och skydd mot marknadens prissvängningar. För företag innebär det inte bara ett ansvarstagande för klimatet, utan också en försäkring för den egna ekonomiska stabiliteten, säger Andreas Dahlin

Om svensk elanvändning

Under 2021 uppgick elanvändningen i Sverige till cirka 140 TWh och beräknas dubblas inom 10-15 år.

Elanvändningen varierar mycket mellan olika användningsområden där användningen är som störst inom industrin samt i vissa segment inom bostads- och servicesektorn.

Under 2023 stod Industrin för 34 procent av den totala elanvändningen.

Källa: Turn Energy

Målbilden? 

Turn Energy ser framför sig att de ska bygga solparker i Sverige med en kapacitet för 250 till 350 megawatt om året. Det långsiktiga målet är att ha bidragit med 1500 megawatt fram till 2028.

Det innebär solparker på en yta av 3000 fotbollsplaner om året.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.097