23948sdkhjf

Krönika: Hållbarhet nyckelfaktor för stärkt produktivitet inom svensk industri

Från 2021 har produktivitetsutvecklingen inom svensk industri varit låg. Samtidigt står vår tillverkningsindustri inför nya utmaningar där enbart kvalitet inte längre är tillräckligt – nu krävs även hållbarhet och ökad ansvarsfullhet i produktionsprocessen. Åtgärder har tagits inom svensk industri för att möta dessa utmaningar och samtidigt bekämpa klimatförändringarna, skriver Pasi Helenius på SAS Institute.

Det är dock viktigt att agera snabbt. Som representant för ett globalt företag som fokuserar på artificiell intelligens och dataanalyser har jag kunnat observera att Sveriges ledande ställning inom hållbarhet börjar utmanas. En global undersökning genomförd av SAS Institute tillsammans med Forbes Insight ger inblick i hur världens industriföretag tar på sig hållbarhetsansvaret.

Bara tre procent av de 600 företagen i undersökningen uppger att de ännu inte har påbörjat ett målmedvetet arbete med hållbarhetsutveckling. Av de svarande företagen anser 41 procent att de ligger före sina branschkollegor, och 25 procent beskriver sitt företags hållbarhetsarbete som "världsklass." Även om vissa kanske ser detta som modeord, gör svenska industriföretag klokt i att ta tillvara på de möjligheter som forskningen visar, för att inte hamna på efterkälken.

Ett positivt rön är att 33 procent av deltagarna i undersökningen tror att hållbarhetsarbetet kommer ha en positiv påverkan på aktieägarvärdetvärdet. Sett på ett års sikt stiger andelen till 77 procent och på tre års sikt till 86 procent. Slutsatsen är att hållbarhetsarbete ses som ekonomiskt värdefullt på sikt, men att det krävs inledande satsningar för att realisera värdet.

Vad behöver då göras? Mer än en fjärdedel av de globala industritillverkarna uppger att de saknar tillräcklig tillgång till kund- och leverantörsdata för att utveckla sitt ansvarstagande. Dessutom ser sex av tio beslutsfattare det som en utmaning att hitta leverantörer och partners som kan hjälpa dem att uppnå hållbarhetsmålen. Av undersökningen framgår även att många upplever en avsaknad av helthetsvision, att strategierna är förkortsiktiga och att de nyckeltal om krävs för hållbarhetsarbetet saknas eller är otydliga.

I snabb takt kommer svensk industriproduktion fortsätta att digitaliseras, och AI blir inom kort en central pusselbit i allt från processer, innovation, produktion, och inte minst för kundrelationer. Därför kommer det krävas att industrin har de digitala resurserna i form av data och datasystem för att hänga på den tillväxtpotential som industrin står inför. AI och dataanalys kommer inom bara något år bli avgörande förmågor i arbetet med att optimera resursanvändning av allt från energi, till material och logistik - de viktigaste aspekterna för en hållbar, ansvarsfull och lönsam industriproduktion.

Den svenska tillverkningsindustrin och dess stödorganisationer bör samarbeta och bygga ett ekosystem som främjar hållbarhetsmål. Detta ekosystem bör inkludera inhemska och globala aktörer från olika områden, inklusive dataanvändning, artificiell intelligens, tjänstedesign och ingenjörsföretag. Att dela information om bästa praxis och samarbeta öppet kommer att vara en avgörande konkurrensfördel för svensk industri i framtiden. Som ett mindre land har vi en unik möjlighet att lyckas på detta område.

Författare: Pasi Helenius på SAS Institute

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11