23948sdkhjf

Flera svenska projekt med på EU-lista över viktiga infrastrukturprojekt

Förteckningen omfattar totalt 166 projekt och några är svenska. De listade projekten ska kunna få en genväg när det gäller miljötillstånd och möjligheten att söka finansiering.

EU-kommissionen har publicerat en lista med viktiga infrastrukturprojekt inom energiområdet, det handlar till exempel om vätgas- eller elledningar. 

Listan är den sjätte i ordningen och kommissionen delar upp projekten i två varianter. 

Projekt av gemensamt intresse (PCI-projekt, Project of Common Interest) är viktiga infrastrukturprojekt som syftar till att fullborda den europeiska inre energimarknaden och bidra till att EU uppnår sina energi- och klimatmål.

Projekt av ömsesidigt intresse (PMI-projekt, Project of Mutual Interest) är viktiga gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt för EU och länder utanför EU som bidrar till unionens energi- och klimatpolitiska mål

Projekt som kommer upp på listan får en genväg bland när det gäller miljötillstånd och möjligheten att söka finansiering.

Förteckningen omfattar totalt 166 projekt och några stycken av dessa är svenska. Sedan tidigare finns Aurora Line på listan. Det är Svenska kraftnät som tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid bygger en 400 kV växelströmsledning mellan norra Sverige och Finland. Det finns även planer på ytterligare en ledning Aurora Line 2 som numera också är klassad som PCI.

Ytterligare en som varit med på listan är Northern Lights som är ett kommersiellt fartygsbaserat gränsöverskridande transportnätverk som kommer att koppla samman storskaliga europeiska initiativ för koldioxidavskiljning med permanent kollagringsinfrastruktur 2 600 meter under norska Nordsjön. Detta projekt klassas numera även som PCM då Storbritannien, som inte längre är med i EU, ingår.

Ny på listan är bland annat Nordic Hydrogen Route (NHR) är ett initiativ mellan de systemnätsansvariga för gasnäten i Sverige och Finland, Nordion Energi och Gasgrid Finland, för att påskynda utvecklandet av en vätgasekonomi genom att bygga 1 000 kilometer gränsöverskridande vätgasinfrastruktur i Bottenviken och skapa en öppen vätgasmarknad senast 2030.

Ny är också Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), ett projekt för att utveckla havsbaserade vätgasledningar, de första av sitt slag, i Östersjöregionen för att säkra mer energi till Norden och Europa. Projektet initierades av Gasgrid Finland och Nordion Energi tillsammans med vindkraftutvecklarna OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

När det gäller projekt av gemensamt intresse omfattar förteckningen 85 elprojekt, varav tolv rör lagring, fem projekt för smarta nät och tolv projekt för havsbaserad infrastruktur. 

För första gången ingår även vätgas- och elektrolysprojekt (65 stycken). Förteckningen omfattar också 14 projekt för koldioxidnät, i linje med EU:s mål att skapa en marknad för avskiljning och lagring av koldioxid.

Dessutom ingår tio projekt av ömsesidigt intresse som omfattar elsammanlänkningar med Storbritannien, västra Balkan och nordafrikanska länder.

Listan ska nu godkännas av EU-parlamentet och ministerrådet.

Hela listan finns hos EU-kommissionen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079