23948sdkhjf

De digitaliserar avloppsnätet: ”Realtidsbilder av det som händer”

I Göteborg och Stockholm används en ny teknik som kan öka vetskapen kring hur ledningsnätet mår och därmed också möjligheten att utföra planerade underhållsinsatser. Vi har pratat med Joel Wanemark, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitut.

Den nya tekniken är digital och underlättar driften av städernas avloppsnät. Tanken med den digitala övervakningen är att kunna agera proaktivt, identifiera problemområde och planera underhållet.

– Jag skulle säga att många VA-bolag har ganska bra koll, men deras kunskap kring VA-nätet bygger på modelleringar och simuleringar av hur vatten rör sig. Verkligheten ser inte alltid ut som modellerna. Genom att mäta mer går det att få koll på hur avloppnätet faktiskt ser ut, säger Joel Wanemark till oss.

IVL har i samarbete med Stockholm Vatten och Kretslopp och vatten i Göteborg drivit forskningsprojektet IoT för hållbar vattenhantering. Inom ramen för forskningen har en plattform för digital hantering av städernas avloppsledningsnät utformats.

– Vi har arbetat med detta område ganska länge. Det kom som ett följdprojekt av ett EU-projekt och sen har vi arbetat i andra projekt som finansierats av IoT-Sverige.

Vilka fördelar finns det med digital övervakning?

– Det går att få realtidsbilder av det som händer i ledningsnätet. Det kan man få en tidig varning när det är risk för översvämningar och bräddningar. Med hjälp av långa tidsserier går det att upptäcka trender, som exempel en sedimentuppbyggnad. Med hjälp av den digitala övervakningen är det lättare att planera underhåll och utföra ett behovsstyrt underhåll, istället för schemalagt, säger Joel Wanemark., säger Joel Wanemark.

Vi frågar om det finns utmaningar med tekniken.

– Det finns såklart tekniska utmaningar då det är en ganska tuff miljö för sensorn att sitta i. Tekniken ska hålla att det är kallt, blött och fuktigt. Och i vissa fall är det svårt att få upp signalen genom ett tjock gjutjärnslock, förklarar Joel Wanemark för oss.

Han tillägger:

– Sedan finns det även organisatoriska utmaningar. Vad ska de göra med datan? Hur ställer de om organisationen? Hur går de från ett schemalagt till ett mer behovsstyrt underhållt. Det handlar om att bygga upp en tillit till att datan är korrekt.

IVL har tagit fram ett mätverktyg kallat Turbinatorn. Verktyget monteras överst i en avloppsbrunn. Verktyget kombinerar en kamera, två laserstrålar och bildanalys baserad på en AI-algoritm. Detta görs för att mäta vattnets nivå och grumlighet.

– Turbinatorn är en sensor som IVL utvecklat själva. Den primära fördelen med turbinatorn jämfört med andra sensorer är att den inte kommer i kontakt med vatten. Det gör många andra sensorer som mäter grumlighetsnivåer. Förhoppningen är att minimera underhållet av även sensorer och att de inte ska spolas iväg, avslutar Joel Wanemark samtalet med oss.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094