23948sdkhjf

Gruvön har fått resultat av sitt underhållsarbete

Att öka tillgängligheten för en fabrik vill alla. Vi har lyssnat på ett föredrag med Thomas Nilsson underhållschef för Billerud Gruvön om hur de har arbetat.

Gruvön är en av Billeruds större bruk och särskilt efter att man invigt KM7, en kartongmaskin som kan producera kartong motsvarande 1 000 000 mjölkkartonger per timme.

Som så många andra företag kände man för några år sedan ett behov av att öka tillgängligheten och man har jobbat hårt sedan 2015. Vi har lyssnat på Thomas Nilsson är underhållschef för bruket och han berättade vid konferensen UDI om arbetet.  

– Vi måste effektivisera så det här har varit nödvändigt.

Först tittade de på vad som är best practice när det gäller underhåll. Det gjordes genom att låta genomföra audit där man tittade på olika delar och och möjlighet att jämföra sig med andra företag. Under auditen behandlas frågor som: Finns rutiner? Känner organisationen till dem? Följer man dem? Utvecklar man dem?

Vad har man gjort mer för att förbättra sitt arbete?

De har jobbat i tre steg. Först gäller att det få till stabila arbetsprocesser med ordning och reda och så vidare. Det andra steget handlar om att när problem ändå uppstår ta hand om dessa och se till att de inte kommer tillbaka.

Det tredje steget när allt är stabilt handlar om att skapa förbättringar. Billerud har arbetat med förbättringsgrupper som en gång i veckan avrapporterar till en styrgrupp.

– Styrgruppen hjälper förbättringsgruppen att komma vidare. På det sättet kan man ha flera förbättringsgrupper igång samtidigt.

Man rapporterar av vad som hänt under veckan, vad som kommer nästa vecka, veckans mest positiva händelse, vilka farhågor som finns och vilka beslut som krävs för att komma vidare.

Hur uppnådde man då stabilitet i produktionen?

Bolaget har genomfört ett stabilitetsprojekt. Det har varit ett stort projekt uppdelat i olika faser där man började med inventering av utrustning och klassning av vilka delar vilka som var viktigast prioritera. I steg två gjorde man analys av varje objekt utifrån ett antal punkter som teknisk status, hur förebyggande underhåll ser ut, vilken kompetens som finns om utrustningen med mera. Listan bestod totalt av 13 punkter. Totalt 3806 objekt har analyserats på 30 090 punkter. Totalt hittade man 2534 avvikelser varav 37 krävde investring. Sedan har det handlat om implementering vilket tagit ett par års tid.

För arbetet fick de investeringar men Thomas Nilsson märkte något.

– Vi kunde se att tillgängligheten ökade innan vi ens implementerat investeringarna. Vi tror att folk tyckte det var roligt att deras arbetsområden uppmärksammades.

En del kan iösas med ny teknik men inte allt. Han menar att det är lätt att bara köpa hårdvara men många gånger glömmer man organisationen. Det finns annat som också är viktigt för att lyckas.

– Man måste få stöd av ledningen i arbetet.

Man får inte heller glömma att förändringarna ska drivas strukturerat.

Vad har då varit svårast under tiden?

– Det svåraste är att få alla att jobba på samma sätt till exempel att rapportera rätt.

Kostnaden för insatser som genomförts har stigit de första åren men nu börjar man se att kostnaderna börjar sjunka samtidigt som stabiliteten i produktionen ökar. Hårt men lyckat arbete alltså.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079