23948sdkhjf

Verktyg optimerar planering av infrastruktur

Hur hittar man den bästa dragningen för en VA-ledning eller optimal placering av en verksamhet? Ett GIS-verktyg ska ge svaret.

Lokalisering av verksamheter och infrastruktur är en process som påverkar både miljö och samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att använda en metod som kan ta hänsyn till olika aspekter och bedöma alternativ ur ett helhetsperspektiv. Norconsults GIS-verktyg GeoRaptor sin väger in olika typer av geodata och ger ett heltäckande underlag för bedömning ur ett helhetsperspektiv. Verktyget använder multikriterieanalys och en viktningsmetodik i GIS för att jämföra platser och sträckor. Genom en grundlig jämförelse av olika alternativ kan miljöpåverkan, kostnader, sociala effekter ställas mot varandra.

– Med hjälp av GeoRaptor får vi fram korridorer och ytor med höga och låga värden som hjälper till att rangordna alternativa lösningar. Värdena grundar sig i geografiska data som identifierats inom analysområdet, till exempel lutning, jorddjup, skyddade områden, värdefull natur, kulturvärden, marktäcke, väg och byggnader. Inom korridoren beräknar vi alternativa sträckningar och skapar förslag som kan användas i beslutsprocessen, säger Felipe Verdú, teknikledare inom GIS & fjärranalys på Norconsult, i en kommentar.

GeoRaptor kan användas för allt från projekt med hög detaljeringsgrad till kommunala detaljplaner och projekt på nationell övergripande nivå. Det kan till exempel handla om att hitta den lämpligaste platsen för nyetablering eller utbyggnad av en verksamhet eller den mest optimala sträckan mellan två eller flera anslutningspunkter för exempelvis en kraftledning, VA, väg, gasledning eller fibernät.

– Verktyget kan också identifiera värdefulla djurhabitat och inventeringskartor för fältundersökningar. På så vis kan det exempelvis ge kommuner underlag till en samlad bild av klimatrisker, samt åtgärdsprioritering, säger Felipe Verdú.

GeoRaptor använder sig av Norconsults geodatakatalog som uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093