23948sdkhjf

Kraftringen investerar miljoner för att framtidssäkra elnätet i Klippan

Kraftringen investerar 300 miljoner kronor för att bygga ut och anpassa elnätet i Klippan.

För att möta framtidens elbehov behövs elnätet regelbundet underhållas, förstärkas och byggas ut. Därför investerar nu Kraftringen 300 miljoner på Klippans elnät mellan perioden 2024 och 2028 för att framtidssäkra elnätet. Bland annat handlar det om byggnation av flera större mottagningsstationer samt om reinvestering av nätet.

– I Klippan är det många större stationer på gång. Dels handlar det om att bygga en mottagningsstation för att både kunna ta emot och distribuera energi till industrier, dels om att bygga ut fördelningsstationer, där tidigare enkeltransformering nu blir dubbeltransformering istället. Sedan handlar det också om vädersäkring – luftburna ledningar grävs ner och blir markbundna och oisolerade ledningar ersätts med isolerade, berättar Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät.

Kraftringens arbete kring service och underhåll

Kraftringen utför löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om. Totalt sett, för Kraftringens alla nätområden, är ambitionen att investera 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad fram till 2030.

Kraftringen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.115