23948sdkhjf

Kompetensbristen inom industrin resulterar i övervintring av personal

En ny undersökning från Unionen sätter strålkastarljuset på ett fenomen – nämligen övervintring av personal. Brist på kompetens, dyra rekryteringskostnader och hopp om en kort lågkonjunktur får företag att behålla fler medarbetare än vad som är motiverat utifrån läget på arbetsmarknaden.

Övervintring av personal, eller så kallad "labour hoarding", har blivit ett fenomen på den svenska arbetsmarknaden.

– Företagen tror att läget snart förbättras igen och då vill man inte riskera att göra sig av med sin viktigaste resurs - kompetenta medarbetare. I stället väljer man att låta personalen jobba kvar. Det är klokt och visar på en långsiktig bemanningsstrategi, säger Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Det är Unionens klubbar som har svarat på frågor kring "labour hoarding". En av fem klubbar menar att de under det senaste halvåret behållit personal som under mer normala omständigheter hade sagts upp på grund av arbetsbrist.

Industrin hade något större andel övervintrad personal än till exempel tjänstesektorn. De allra främsta orsakerna bakom att man valt att behålla personal var: 

  • Höga kostnader för framtida rekrytering och upplärning av nya medarbetare.
  • Svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.
  • Företaget bedömer konjunkturnedgången som tillfällig och vill vara redo när det vänder igen.

Tobias Bränbemo kommenterar resultaten.

– Unionens undersökning stärker bilden av den utbredda kompetensbristen och framför allt blir det tydligt att tidigare erfarenhet av svårigheter att rekrytera spelar in. Det tydliggör än en gång behoven av utbildningssatsningar för att bättre tillgodose företagens kompetensbehov.

Unionens undersökning:

Undersökningen genomfördes 5–7 september i Unionens Snabbpanel, vilken består av 479 förtroendevalda inom det privata näringslivet. Resultaten i denna undersökning bygger på svar från 261 klubbar, vilket ger en deltagarfrekvensen på 55 procent. Svaren i enkäten kommer från klubbar verksamma på företag som representerar sammanlagt cirka 375 000 anställda i Sverige.

Unionen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078