23948sdkhjf

NCC fokuserar på säkerhetskultur i årets Awareness Day

NCC kommer den första onsdagen i september att hålla sin årliga säkerhetsdag, Awareness Day, över hela Norden.

Årets tema lyfter betydelsen av en stark säkerhetskultur som en grundpelare för att minimera olyckor och incidenter på byggarbetsplatser.

NCC uppger att alla 12 500 medarbetare i koncernen avbryter sitt arbete för att delta i aktiviteter och dialoger som syftar till att förstärka den befintliga säkerhetskulturen. Syftet är att öka medarbetarnas medvetenhet om hur deras attityder, värderingar och beteenden påverkar säkerheten på arbetsplatsen. 

Ett långsiktigt mål med denna årliga insats är att generellt reducera antalet olyckor och helt eliminera allvarliga incidenter.

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef NCC, understryker att säkerhetskulturen ständigt förändras och påverkas av personalens beteende.

– Kulturen är inte statisk utan förändras när beteenden och attityder förändras och när medarbetare börjar och slutar i våra projekt. Det är därför viktigt att vi alltid arbetar med beteenden och är medvetna om vilken roll de spelar för att skapa en stark säkerhetskultur.

NCC uppger att de har sett betydande framsteg i sitt säkerhetsarbete. Sedan 2019 har antalet allvarliga olyckor, incidenter och tillbud minskat med hela 47 procent. Framsteget tillskrivs systematisk datainsamling och högt engagemang från medarbetarna, vilket har möjliggjort förbättringar och riktade åtgärder.

Lars-Gunnar Larsson poängterar även att arbetet med säkerhet måste inkludera alla på en arbetsplats, inklusive underentreprenörer och besökare.

– Vi gör framsteg inom säkerhetsarbetet men för att nå våra mål behöver arbetet ständigt utvecklas och inkludera alla på en arbetsplats.

Awareness Day har arrangerats sedan 2011 och innehåller en rad olika aktiviteter som syftar till att höja medvetenheten om arbetsplatsens säkerhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11