23948sdkhjf

Konjunkturläget bland småföretagare: stor skillnad mellan länen

För Sveriges småföretagare ser man nu en tydlig inbromsning av konjunkturen, men det är stor skillnad mellan länen. Det visar länsvisa rapporter gjorda av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Undersökningen visar att konjunkturindikatorn sammantaget för landet sjönk till de lägsta nivåerna sedan pandemin.

Samtliga delar i indikatorn blev svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång.

Listan över länen med den starkaste småföretagskonjunkturen toppas av Norrbotten, men länen med de mest pessimistiska småföretagarna gällande det aktuella konsjunktursläget är Gotland, Västernorrland, Kronoberg samt Södermanland.

– Orsakerna till de stora skillnaderna kan bero på vilka branscher som är tongivande i länet. Men även hur internationella företagen är. Län med få exportföretag pressas av höga kostnader, stigande räntor och en svagare krona, kommenterar Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Många småföretagarna tror att det kommande året kommer att bli sämre igen, innan det vänder till det bättre. I Norrbotten ser mest positivt på framtiden.

– I en majoritet av Sveriges län tror småföretagen att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många. Sex av tio småföretagare i landet i stort ser goda möjligheter att expandera, men i samtliga län är bristen på arbetskraft ett faktum. Något som hindrar tillväxten.

Bristen på arbetskraft upplevs störst i Norrbotten, Värmland och Uppsala län.

Många småföretagare vittnar om att den rådande konjunkturen är sämre än vad man tidigare upplevt och synen på lönsamhet har nått en botten som inte setts sedan 90-talet.

Däremot menar tre av fyra att de skulle klara tre månader med hälften av de budgeterade intäkterna genom att använda sparade pengar i företaget. En av fem uppger att de skulle behöva gå ner i lön för att klara hälften av de budgeterade intäkterna under tre månader.

– Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned. Möjligheten för företag att generera rimliga vinster är av stor betydelse för framtida utvecklingsmöjligheter och för att kunna fortsätta expandera och nyanställa. Områden som är av största vikt för samhället i den situation Sverige befinner sig just nu, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093